[ Cum a fost ] Sub-regional Training on the role of information and communication technologies in the context of regional and international security / 27-28 iunie 2018, București

Cum a fost

În perioada 27-28 iunie 2018 a avut loc sesiunea de instruire „Sub-regional Training on the role of information and communication technologies in the context of regional and international security”, desfșurată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO).

Evenimentul, al treilea dintr-o serie de sesiuni de instruire subregionale organizate de Departamentul Amenințări Transnaționale al OSCE, a reunit 43 de invitați din 8 state sud-est europene. Pe parcursul celor două zile participanții au dezbătut asupra măsurilor practice de consolidare a stabilității în domeniul securității cibernetice între state, inclusiv cooperarea interguvernamentală eficientă, parteneriatele public-privat și liniile de comunicare dedicate la nivel politic.

În deschidere, ambasador Victor Micula, director general adjunct pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, și ambasador Karoly Dan, reprezentantul permanent al Ungariei la OSCE au afirmat necesitatea cooperarii transfrontaliere și a schimbului de informații în domeniul de referință.

Sesiunile primei zile au abordat problematica măsurilor de consolidare a încrederii (CBMs), norme de conduită responsabilă la nivel statal și drept internațional. În a doua zi, participanții au dezbătut asupra mecanismelor de coordonare preventive și reactive, prin simularea unui incident de securitate cibernetică transfrontalier cu efecte în statele participante OSCE.

Exercițiul a relevat necesitatea existenței unor proceduri clare pentru situații de criză la nivel național care să reunească toate insituțiile relevante în același cadru decizional și care să acopere răspunsul la incidentele de securitate cibernetică, mecanismele de cooperare internațională, precum și comunicarea în situații de criză.

Totodată, participanții au recunoscut necesitatea cooperării internaționale, precum și comunicarea în situații de criză prin mecanisme dedicate de coordonare, mai ales cu state care nu se află într-un format regional de cooperare sau cu care nu s-au incheiat acorduri bilaterale.

Evenimente conexe