987 citiri

Posibile controverse juridice in aplicarea Regulamentului Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu Caracter Personal / 26 iulie 2018, București

Camera de Comerț și Industrie București organizează seminarul

Posibile controverse juridice in aplicarea Regulamentului Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

București, Palatul CCIB, etaj 2, Aula Carol I

26 iulie 2018, 10:00-14:00

În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Augustin Fuerea, expert recunoscut la nivel internațional în Dreptul Uniunii Europene, va susține o prezentare a cerințelor și formalităților ce trebuie îndeplinite de operatorii economici din perspectiva Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR) care, din data de 25 mai 2018, se aplică în România și în toate statele membre ale UE.

Dată fiind problematica extrem de importantă și actuală, evenimentul se adresează: reprezentanților operatorilor de date cu caracter personal – manageri și nu numai, consilieri juridici, avocați, economiști, DPO, șefi de departamente/servicii resurse umane, tututor celor care sunt în situația de a aplica sau de a li se aplica prevederile Regulamentului.

Agenda
9:30-10:00 Înregistrarea participanților și welcome coffee
10:00-13:00 Expunere, dezbatere și studiu de caz privind Regulamentul GDPR
– raportul dintre dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional și dreptul intern;
– particularitățile aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației interne;
– caracterul relativ/absolut al unor drepturi și obligații;
– posibile controverse juridice (dreptul la ștergerea datelor; dreptul la portare; dreptul de opoziție);
– drepturile și obligațiile operatorului de date și ale responsabilului cu protecția datelor (DPO);
– relația dintre operatorul de date și responsabilul cu protecția datelor (fișa postului);
– prioritizarea activităților pentru aplicarea Regulamentului;
– excepții de la aplicarea Regulamentului;
– jurisprudența relevantă și practica domeniului.
13:00 –14:00 Întrebări și răspunsuri

Augustin Fuerea este profesor universitar, licenţiat şi doctor în drept al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti; domenii de interes: dreptul internațional și dreptul Uniunii Europene; niveluri de predare: licență, masterat, doctorat, postdoctorat; conducător de doctorat, domeniul „Dreptul Uniunii Europene”; premii: premiul Academiei Române „Nicolae Titulescu”; premiul Uniunii Juriștilor din România „Victor Dan Zlătescu”; cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru al mai multor colective ştiinţifice ale unor organisme profesionale, precum şi ale unor reviste de specialitate; implicat în pregătirea categoriilor de profesii juridice şi a funcţionarilor publici; autor al mai multor cărţi şi articole de specialitate.

Accesul la eveniment se face pe baza înregistrării prealabile prin transmiterea formularului de inregistrare, la adresa de e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro. Informații suplimentare se pot obține de la Anca Apalaghiei, tel: 0730980807.

Taxa de participare este de 200 lei/participant (la care se adauga TVA) şi se achita numerar in ziua evenimentului.

Membrii CCIB beneficiaza de reducerea cu 30% a taxei de participare.

Înregistrarea este deschisă până miercuri, 25 iulie 2018, ora 13:00.

Evenimente conexe