327 citiri

Annual Conference on Courts and Communication (ed. 6) / 11-12 octombrie 2018, Budapesta

Oficiul Național pentru Sistemul Judiciar din Ungaria organizează

Annual Conference on Courts and Communication
(ed. 6)

– Instanțele în secolul XXI – comunicarea cu clienții –

Budapesta (Ungaria)

11-12 octombrie 2018

DESCRIERE
Conferința va avea ca temă principală “Instanțele în secolul XXI – comunicarea cu clienții” iar între aspectele dezbătute vor figura: brand-ul instanței; instanțele în mediul on-line; satisfacția clienților.

Prima zi a conferinței va fi dedicată prezentărilor iar cea de-a doua atelierelor de lucru, în cadrul cărora vor fi dezbătute probleme curente și bune practici în materie.

Detalii privind evenimentul, precum și materiale aferente conferințelor similare desfășurate în perioada 2013-2017 pot fi consultate la adresa http://courtsandcommunication.hu/.

FINANŢARE
Organizatorii suportă costurile de cazare (2 nopți: 10/11, 11/12 octombrie 2018) și masă pe perioada desfășurării conferinței, precum și cele aferente unei cine festive și programelor de socializare. Costurile de transport nu sunt suportate de organizatori.
Prin depunerea documentelor de candidatură candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare stabilite de organizatori.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor cu atribuții de purtător de cuvânt în cadrul instanțelor, cu o vechime maximă în profesie de 6 ani și cu o bună cunoaștere a limbii engleze (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi)

NUMĂR DE LOCURI
2 locuri
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 2 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării magistraților selectați.

Magistrații selectați vor completa un formular de înscriere la conferință și chestionarul anexat prezentului anunț.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat) nivel minim B2;
– avizul colegiului de conducere al instanţei la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail nadia.taran@inm-lex.ro, în atenția Nadiei-Simona ȚĂRAN.

Candidaturile incomplete sau depuse peste termenul de înscriere nu vor fi incluse în procedura de selecție.

TERMEN ÎNSCRIERE
6 septembrie 2018, ora 16:00

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.264, nadia.taran@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

:: Chestionar

Evenimente conexe