418 citiri

Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului / 26 octombrie 2018, Iași

Facultatea de Drept din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează sesiunea de comunicări ştiinţifice

Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului

Iași, Facultatea de Drept

26 octombrie 2018

Scurtă descriere
Evidenţierea elementelor şi a factorilor de stabilitate şi continuitate în evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţei. Evenimentul reuneşte comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi doctoranzilor pe teme de actualitate în studiul dreptului.

* în curs de actualizare

Evenimente conexe