532 citiri

Exploitation du travail / 19-20 noiembrie 2018, Utrecht

Rețeaua de Formare Euro-Arabă (EAJTN) organizează seminarul

Exploitation du travail

Utrecht (Olanda)

19-20 noiembrie 2018

DESCRIERE
Obiectivul acestei acțiuni de formare este acela de a furniza participanților informații cu privire la legislația internațională și europeană privind exploatarea prin muncă, cazuri internaționale în domeniu, combaterea exploatării prin muncă, rolul sectorului privat în combaterea exploatării prin muncă, cooperare internațională și poziția victimelor în cazurile de exploatare prin muncă.

FINANŢARE
Potrivit informațiilor transmise, costurile aferente participării vor fi suportate de organizatori. Precizăm că orice alte costuri ocazionate de participarea la seminar nu pot fi suportate de INM. Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul EJTN.

CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează atât judecătorilor (cu precădere celor specializați în materia dreptului muncii și dreptului penal), cât și procurorilor.

NUMĂR DE LOCURI
1 loc. INM va alcătui şi o listă de rezervă, la care se va apela în situaţia renunţării celor selectaţi, precum şi în situaţia în care INM primeşte mai multe locuri datorită renunţărilor din partea participanţilor din alte state.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română;
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză/franceză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
– avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate pot fi transmise la adresa de e-mail maria.dragu@inm-lex.ro

TERMEN ÎNSCRIERE
3 septembrie 2018 (inclusiv)

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor români în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii engleze/franceze, atestate, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și/sau cu vechime mai mare în profesie.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Maria DRAGU, expert INM, tel. 021/40 76 238, seminariiera@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
Selecţia INM conferă magistraţilor selectaţi doar o vocaţie de participare la seminar, urmând ca participarea efectivă să fie determinată în urma deciziei organizatorilor.
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport) numai după primirea invitației din partea ERA, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței ERA.
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate să transmită INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe