994 citiri

Forumul Inaugural al OMPI pentru judecători în domeniul proprietății intelectuale / 7-9 noiembrie 2018, Geneva

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) organizează

Forumul Inaugural al OMPI pentru judecători în domeniul proprietății intelectuale

Geneva (Elveția)

7-9 noiembrie 2018

DESCRIERE
Evenimentul își propune consolidarea cooperării în materia proprietății intelectuale, prin intensificarea schimbului de informații și bune practici în ceea ce privește aspectele de interes comun în rândul judecătorilor specializați din statele membre ale OMPI.
În vederea încurajării un dialog deschis, participarea la forum este limitată la membrii sistemului judiciar cu experiență relevantă în domeniul proprietății intelectuale.

FINANŢARE
OMPI suportă costurile de transport internațional (prin achiziționarea unui bilet de avion la clasa economic), precum și cele de cazare și masă, prin acordarea unei diurne. Pentru conducătorii de paneluri (speakeri) nu se acordă onorariu.

Prin depunerea documentelor de candidatură candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare stabilite de organizatori.

CUI SE ADRESEAZĂ
Pentru fiecare stat membru CEBS, OMPI finanțează 3 locuri pentru participanți și 1 poziție de speaker.

Ambele poziții (participanți, speaker) sunt deschise judecătorilor cu cel puțin 3 ani de experiență în cauze în materia drepturilor de proprietate intelectuală și cu o bună cunoaștere a uneia din limbile străine în care se desfășoară forumul (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi).

INM va realiza o preselecție a participanților, selecția finală urmând a fi realizată de organizatori (OMPI).
Candidații selectați de INM – atât pentru poziția de participant, cât și pentru cea de speaker – vor completa un formular de participare în care vor realiza o scurtă descriere a activității/responsabilităților în cadrul procedurii de pronunțare a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.

Speaker-ul va conduce unul din panelurile forumului. Va fi binevenită contribuția sa la unul dintre următoarele subiecte: “Subiecte emergente în domeniul mărcilor” “(sesiunea 3 din program), ” Subiecte emergente în domeniul dreptului de autor”(sesiunea 6 din program) sau “Remedii pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală online” (sesiunea 7 din program). Pentru fiecare sesiune, fiecare conducător de panel va fi invitat să facă o scurtă prezentare (aproximativ 10 minute) pe baza experienței sale practice de soluționare a litigiilor privind încălcarea drepturilor de PI. Aceasta va fi urmată de un dialog interactiv între membrii grupului, facilitat de un moderator.

NUMĂR DE LOCURI
3 locuri pentru poziția de participant
1 loc pentru poziția de conducător panel (speaker)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba engleză (preferabil) sau franceză;
– scrisoare de intenţie – limba română din care să rezulte poziția pentru care se candidează: participant și/sau conducător panel (speaker). Candidații interesați să participe și in calitate de conducător de panel in cadrul forumului trebuie să indice subiectul (subiectele) care vor fi discutate, dintre cele menționate mai sus.
– certificat de competenţă lingvistică pentru una din limbile de desfășurare a forumului (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat) nivel minim B2;
– avizul colegiului de conducere al instanţei la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail nadia.taran@inm-lex.ro, în atenția Nadiei Simona ȚĂRAN.

Candidaturile incomplete sau depuse peste termenul de înscriere nu vor fi incluse în procedura de selecție.

TERMEN ÎNSCRIERE
22 august 2018, ora 16:00

CRITERII DE PRESELECŢIE
INM va efectua preselecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs, conform cerințelor indicate de organizatori;
– neparticiparea la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.

Fiecare criteriu va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii străine, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.264, nadia.taran@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

:: Agenda

Evenimente conexe