653 citiri

Program de educaţie şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetăţenilor la justiție – JUST ACCESS / 6 septembrie 2018, București

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința

Program de educaţie şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetăţenilor la justiție – JUST ACCESS

București, Hotel Ibis Gara de Nord, sala de conferință Enescu

6 septembrie 2018

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) vă invită la Conferința de lansare a Proiectului “Program de educaţie şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetăţenilor la justiție – JUST ACCESS”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2: Administraţie publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

în cadrul evenimentului vor fi prezentate obiectivele principale și specifice ale proiectului, activităţile ce urmează a fi derulate precum şi indicatorii propuşi.

În vederea participării la acest eveniment, vă rugam să completați formularul de înscriere ataşat şi să îl returnați, semnat şi stampilat, la Secretariatul evenimentului la: telefon/fax: 021.348.00.12, e-mail: just_access@gsgroup.ro mobil: 0722.547.801.

Vă stăm cu placere la dispoziție pentru orice detalii suplimentare vă vor fi necesare. În vederea unei bune organizări a evenimentului, vă rugam să ne transmiteți formularul de înscriere până la data de 31 august 2018.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe