1,234 citiri

Regimul juridic al actelor de control ale Curții de Conturi și ale autorității de audit, pentru fondurile europene structurale și de investiții; Procedura soluționării contestațiilor; acțiunile la instanța de contencios administrativ / 13-16 septembrie 2018, Predeal

Expert Aktiv Group organizează forumul

Regimul juridic al actelor de control ale Curții de Conturi și ale autorității de audit, pentru fondurile europene structurale și de investiții; Procedura soluționării contestațiilor; acțiunile la instanța de contencios administrativ

Predeal, Hotel Carmen

13-16 septembrie 2018

INVITAȚI
• Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ, șef departament juridic din cadrul Curții de Conturi a României în perioada 2008 – 2017, expert în drept administrativ, specialist/practician în controlul legalității actelor administrative;
• avocați specializați în contencios administrativ;
• experți practicieni în auditarea fondurilor europene nerambursabile.

CERTIFICARE
Certificat de participare emis de Expert Aktiv Group.

TEME IN DEZBATERE
Modalități, proceduri și răspunderi privind controlul exercitat de Curtea de Conturi asupra activității administrației publice.
Raporturile instituționale ale Curții de Conturi, ca și autoritate autonomă de rang constituțional, conform Constituției și Legii nr. 94/1992, republicată in 2014, cu modificările ulterioare.
Actele întocmite de Curtea de Conturi în exercitarea activității de control/audit: regim juridic, procedura de emitere/încheiere/adoptare.
Obligațiile entităților care intră în competența de verificare a Curții de Conturi, precum și ale altor persoane fizice sau juridice deținătoare de acte ori documente.
Obligații derivate în sarcina entităților auditate, procedura de verificare a modului de aducere la îndeplinire a măsurilor.
Obligațiile organizației verificate în cazul auditului de conformitate (controlului); actele care se întocmesc cu ocazia controlului:
• legalitatea emiterii, conținutul și transmiterea notificării pentru pregătirea de către entitate, până la data începerii acțiunii de verificare, a unor acte, documente și informații;
• obligația prezentării și consemnarea în registrul unic de control;
• carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni ale cadrului legislativ care pot fi identificate cu ocazia controlului, care pot favoriza apariția deficiențelor consemnate în actul de control;
• documente, situații, tabele, precum și note de relații necesare susținerii deficiențelor și celorlalte aspecte verificate relevante pentru susținerea și probarea deficiențelor consemnate;
• nota de conciliere întocmire, analiza, semnare, înregistare;
• nota de constatare cazuri specifice, documentare, măsuri necesare, termene;
• raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, raport de follow-up;
• semnarea de către reprezentanții legali ai entității controlate, a raportului de control în următoarele situații: semnat fără obiecții, semnat cu obiecții, refuzat să fie semnat.
Căile de atac împotriva actelor de control ale Curții de Conturi:
• calea administrativă sub forma contestației: părți, termene, competență, procedură de soluționare, hotărâre;
• calea judiciară, la instanța de contencios administrativ: părți, termene, procedură de soluționare, competența materială și teritorială, căile ordinare și extraordinare de atac;
• suspendarea executării actelor administrative: reglementare, procedură, elemente specifice, efecte.
Aspecte specifice în soluționarea litigiilor derivate din actele de control ale Curții de Conturi: îmbinarea normelor procedurale prevăzute de Legea nr. 94/1992, republicată în 2014, modificată și completata la zi și Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților specifice (RODAS) cu prevederile Codului de procedură civilă.
Nou! Considerații privind modificările aduse Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Noutăți legislative la data desfășurării cursului.
Pe parcursul desfășurării evenimentului vor fi analizate spețe din cele mai diverse domenii verificate de către Curtea de Conturi, vor fi prezetate exemple practice la solicitarea participanților

AVANTAJE!!!
√ La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
√ Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

TARIF DE PARTICIPARE – 780 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului și coffee break

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.180 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 2 lit. d ); serviciile hoteliere sunt opţionale

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 6 septembrie 2018 la e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Adrian ADAMACHE 0753.025.977
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe