1,106 citiri

Seminar de formare a formatorilor – Roma Women’s Access to Justice (JUSTROM) / 26-28 septembrie 2018

Consiliul Europei organizează

Seminar de formare a formatorilor – Roma Women’s Access to Justice (JUSTROM)

Strasbourg (Franța)

26-28 septembrie 2018

DESCRIERE
Această sesiune de formare a formatorilor se adresează judecătorilor și procurorilor din Bulgaria, Grecia, Italia și România și este organizată de Consiliul Europei în cadrul Programului comun al Consiliului Europei și al Comisiei Europene privind accesul femeilor rome la justiție (JUSTROM). Obiectivul acestei acțiuni de formare este acela de a îmbunătăți cunoștințele judecătorilor și procurorilor cu privire la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la discriminarea împotriva romilor.

Va fi necesar ca fiecare participant sa parcurga materialele trimise de organizatori anterior seminarului. De asemenea, participanților li se solicită sa aibă pe parcursul desfășurării seminarului un calculator (laptop) propriu. Ulterior cursului, participantii vor redacta un material și vor primi din partea Consiliului Europei o diploma oficiala de formator.

FINANŢARE
Potrivit informațiilor transmise, costurile aferente participării vor fi suportate de organizatori. Informații suplimentare privind finanțarea vor fi trimise ulterior de către organizatori. Participanții trebuie sa aibă disponibilitatea de a călători către Strasbourg în data de 25 septembrie 2018 și către țara de origine în data de 29 septembrie 2018. Precizăm că orice alte costuri ocazionate de participarea la seminar nu pot fi suportate de INM. Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul Consiliului Europei.

CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează atât judecătorilor, cât și procurorilor

NUMĂR DE LOCURI
4 locuri. INM va alcătui şi o listă de rezervă, la care se va apela în situaţia renunţării celor selectaţi, precum şi în situaţia în care INM primeşte mai multe locuri datorită renunţărilor din partea participanţilor din alte state.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română;
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
– avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate pot fi transmise la adresa de e-mail maria.dragu@inm-lex.ro.

TERMEN ÎNSCRIERE
22 august 2018

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor români în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.

Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii engleze, atestate, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și/sau cu vechime mai mare în profesie.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Maria DRAGU, expert INM, tel. 021/40 76 238, maria.dragu@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
Selecţia INM conferă magistraţilor selectaţi doar o vocaţie de participare la seminar, urmând ca participarea efectivă să fie determinată în urma deciziei organizatorilor.
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate să transmită INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe