740 citiri

Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral, assistance, rights protection for victims of human trafficking / 29-30 noiembrie 2018, Bruxelles

Asociația Pro Refugiu, cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene, în parteneriat cu Asociația Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spania, Caritas International Belgia, Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia, Center for the Study of Democracy Bulgaria, Institutul Național Magistraturii din România, Biroul Procurorului General Spania (Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado España) organizează conferința finală a proiectului transnațional

Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral, assistance, rights protection for victims of human trafficking

Bruxelles, Belgia

29-30 noiembrie 2018

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Limba de lucru a acestei conferințe este engleza, fără asigurarea traducerii.

DESCRIERE
Obiectivele principale ale proiectului sunt consolidarea cooperării transnaționale în combaterea traficului de persoane, îmbunătățirea cooperării multi-disciplinare în acordarea de asistență juridică, socială, psihologică victimelor traficului de persoane pe întreaga durată a procedurilor judiciare.

FINANŢARE
Asociația Pro Refugiu poate deconta, conform bugetului proiectului, următoarele costuri, pentru 1 magistrat care va participa la conferința finală de proiect, din data de 29-30 Noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia:
Decontarea se va realiza în lei, la cursul Infoeuro EURO–LEI al Comisiei Europene corespunzător lunii aferente efectuării costului.
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm)
Se vor deconta următoarele:
• Pentru biletul de avion dus-întors pe ruta București – Bruxelles (28-30 noiembrie 2018, echivalentul în lei al sumei de maximum 250 Euro. În momentul optării pentru un anumit interval orar privind zborurile, vă rugăm să aveți în vedere următoarele recomandări: zbor 28 noiembrie 2018 ruta București – Bruxelles; zbor 30 noiembrie 2018 după-amiază / seară ruta Bruxelles – București.
• Cazare hotel în Bruxelles, sosire 28 noiembrie – plecare 30 noiembrie 2018 (2 nopți cazare). Transport local în Bruxelles (autobuz, tren, metrou; notă: costul cu taxiul nu este eligibil). Costuri mâncare (mic dejun, prânz, cină). Suma totală aferentă acestor cheltuieli (cazare, transport local, mâncare) care poate fi decontată, poate fi maximum echivalentul în lei al 350 Euro pentru întreaga perioadă menționată anterior.

Notă: se decontează doar costurile menționate mai sus.

Decontarea se va efectua ulterior evenimentului, în termen de 5 zile calendaristice de la data la care participantul va transmite în original toate documentele justificative privind costurile, către Asociatia Pro Refugiu (factură bilet de avion, boarding pass-uri, factură hotel, bilete transport local în Belgia, facturi / bonuri mâncare în Belgia).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asociația Pro Refugiu (pe email office@prorefugiu.org).

CUI SE ADRESEAZĂ
Seminarul se adresează judecătorilor și procurorilor care au o experiență în dosare având ca obiect juridic infracțiunea de trafic de persoane și o perioadă minimă de 5 ani experiență în exercitarea profesiei de judecător sau procuror.

NUMĂR DE LOCURI
Organizatorii au pus la dispoziţia României un loc.

INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim o persoană), la care se va apela în situaţia renunţării magistratului selectat, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea altor state membre.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (nivel avansat C1 – C2), (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
– scrisoare de intenție – în limba română, din care să rezulte că se dorește prezența pe întreaga durată a evenimentului;
– avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 1296/14.12.2017.

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail maria.scarlat@inm-lex.ro, în atenţia Mariei SCARLAT.

TERMEN ÎNSCRIERE
Magistraţii interesaţi trebuie sa îşi trimită documentele până la data de 12 septembrie 2018, ora 16:00.

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea recentă la seminare cu aceeaşi temă sau la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.

Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii străine în care se desfăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în profesie.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Maria SCARLAT, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.266, maria.scarlat@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după aflarea detaliilor de călătorie de la organizatori, cu respectarea condițiilor administrative și financiare impuse de aceştia.

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate vor transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului pe adresa de e-mail maria.scarlat@inm-lex.ro.

:: Program

Evenimente conexe