477 citiri

Teorie și practică diplomatică / 19 septembrie 2018, București

Casa Paleologu organizează

Teorie și practică diplomatică

București

19 septembrie 2018

Aspectele cele mai variate ale practicii diplomatice curente (protocol, networking, dineuri şi recepţii, arta conversaţiei şi a negocierii, reprezentarea şi informarea) vor fi prezentate în coerenţa pe care le-o conferă teoria diplomatică începînd cu formulările sale clasice. Diplomaţia este un meşteşug care are multă „teorie la bază”: teorie care acoperă varii domenii (de la relaţii internaţionale la psihologie) şi constituie un reper, o busolă, pentru practica de zi cu zi. Ne vom concentra pe cîteva texte clasice: Francois de Callieres (The Art of Negociating with Princes), J. J. Jusserand (The School of Ambassadors), Harold Nicolson (The Evolution of Diplomatic Method) şi vom explora atît sursele lor teoretice (Tucidide, Machiavelli, Montaigne, Kant), cît şi aplicaţiile lor practice (protocol, corespondenţă diplomatică, psihologie organizaţională aplicată la funcţionarea unei ambasade).

Onorariu total, TVA inclus: 450 lei

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe