1,300 citiri

100 de ani de administrație în statul național unitar român. Între tradiție și modernitate. Cercetarea juridică și interdisciplinară a administrației publice românești (ed. 11) / 26 octombrie 2018, București

Societatea Academică de Ştiinţe Administrative organizează conferința națională

100 de ani de administrație în statul național unitar român. Între tradiție și modernitate. Cercetarea juridică și interdisciplinară a administrației publice românești (ed. 11)

București, Palatul Camerei de Comerț și Industrie, Sala de Conferințe

26 octombrie 2018, 9:30

În ultima sută de ani istoria României a fost marcată de evenimente politice și sociale care au influențat semnificativ administrația publică:
– constituirea statului național unitar și unificarea administrativă;
– al doilea război mondial și consecințele asupra teritoriului;
– comunismul și renunțarea la tradițiile democratice ale statului român;
– Revoluția din anul 1989;
– aderarea la Uniunea Europeană și NATO.
Toate acestea au produs consecințe, inclusiv pe plan juridico-administrativ, instituții de bază precum contenciosul actelor administrative, Statutul funcționarilor publici, descentralizarea administrației publice, serviciul public, codificarea administrativă ș.a. cunoscând evoluții semnificative.

Cercetarea doctrinei și a practicii juridico-administrative din perioada 1918-2018 în cadrul unei conferințe științifice apare ca un demers util și, în același timp, ca o datorie de onoare pentru mediul academic, pentru cei care slujesc științele juridice și administrative.

Această conferinţă – aflată la a XI-a ediție – reunește, în mod tradiţional, specialişti în domeniul dreptului public și al științelor administrative – cadre didactice, magistrați, funcționari publici – manifestarea constituindu-se într-un for de dezbatere şi analiză a noilor direcţii de cercetare în domeniu.

Conferința va cuprinde două secțiuni. O primă secțiune va aborda Identitatea administrației publice românești: instituții; proceduri; practici;evoluții doctrinare, în vreme ce pe parcursul celei de-a doua secțiuni va fi analizată Administrația publică în context european și global.

Participarea la conferinţă va înlesni constituirea unui grup de reflecţie asupra problematicii anunţate, din perspectivă multidisciplinară, a dreptului public şi a ştiinţelor administrative.

Având convingerea că prezenţa dumneavoastră va contribui la succesul manifestării ştiinţifice, aşteptăm confirmarea participării prin completarea formularului de pe pagina web a conferinței pe adresele de e-mail mariusvacarelu@gmail.com sau cristiiftene@yahoo.co.uk, ori numărul de telefon: +40724956673.

În numele comitetului de organizare,
Prof. univ. dr. Emil Bălan

Evenimente conexe