741 citiri

Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri / 15 septembrie 2018, Sibiu

Baroul Sibiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri

Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnuţiu”

15 septembrie 2018

Programul
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de GDPR
13:30-15:30 Dezbateri – Regulamentul General privind protecția datelor

Secţiunea de drept penal/procesual penal
15:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă
Av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA
Av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanțiilor a problemelor care se doresc a fi dezbătute

GDPR – Regulamentului General privind protecția datelor
Av. dr. Andrei SĂVESCU – avocat Baroul București
Temă: Principalele dificultăți ale auditului de protecție a datelor cu caracter personal

Penal şi procedură penală
Av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti
Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției

Taxa de participare este 150 de lei şi include bufetul de prânz. Taxa se poate achita la casieria Baroului Sibiu sau în contul Baroului RO48RNCB0227149871520001 BCR, cod fiscal 4406649. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Sibiu la numărul de telefon: 0269.211.669.

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Evenimente conexe