[ Cum a fost ] De ce sunt importanți avocații? Apărând apărătorii Statului de Drept / 26 octombrie 2018, București

Cum a fost

La 26 octombrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Baroul București, au organizat masa rotundă, cu tema “De ce sunt importanți avocații? Apărând apărătorii Statului de Drept”.

Tema a fost propusă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) pentru a celebra Ziua Europeană a Avocaților, care, anul acesta, a avut loc concomitent cu Ziua Europeană a Justiției.

Av. dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România: ”Scopul acestei duble aniversări este comun: informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor și instrumentele legislative care le protejează, dar și o mai bună comunicare între juriști, în scopul de a întări protecția acestor drepturi. Și, dacă privim ce se întâmplă în jur, putem identifica un subiect implicit al dezbaterilor ce vor avea loc în această zi: pericolul în care se află justiția și apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Cu alte cuvinte statul de drept”.

Evenimentul a avut loc la Biblioteca „Victor Anagnoste” a Baroului București din sediul Palatului de Justiție și a fost moderat de Mihai Tatulici, cu participarea: Av. dr. Gheorghe Florea, Președintele UNBR, Av. dr. Ion Dragne, decanul Baroului București, Av. Cristina Gheorghe, Vicepreședinte UNBR, Av. dr. Ioan Chelaru, Vicepreședinte UNBR, Av. dr. Traian Briciu, Vicepreședinte UNBR, Av. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR , Av. Monica Livescu, membru al Comisiei permanente a UNBR, av. Marius Striblea, decanul Baroului Iași, av. Ioan Popa, decanul Baroului Galați, a decanilor și a membrilor Consiliului UNBR din barourile de pe raza Curții de Apel București, a membrilor Consiliului Baroului București, lectori I.N.P.P.A., avocați.

Subiectele abordate în cadrul dezbaterilor s-au referit la rolul avocatului în menținerea statului de drept, garanțiile dreptului la apărare în România, eficacitatea reglementărilor privind independența avocatului, linia de demarcație dintre apărarea clientului și complicitatea cu acesta, presiunile cu care se confruntă avocații în ultimul deceniu și noile garanții ale apărării prevăzute în Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. De asemenea, a fost abordată necesitatea unei Convenții Europene privind profesia de avocat și demersurile Uniunii Naționale a Barourilor din România privind adoptarea acestei Convenții.


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Baroul București organizează masa rotundă

De ce sunt importanți avocații? Apărând apărătorii Statului de Drept

București, Biblioteca Baroului București

26 octombrie 2018, 13:30-15:30

Lucrările vor fi moderate de Mihai Tatulici.

Tema este propusă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) pentru a celebra Ziua Europeană a Avocaților, care, anul acesta, are loc concomitent cu Ziua Europeană a Justiției.

Acțiunea va avea loc la Biblioteca Baroului București și va fi urmată de festivitatea depunerii jurământului de către avocații stagiari nou primiți în profesie, la Palatul de Justitie!

Ziua Europeană Avocaților 2018 subliniază importanța avocaților și a apărătorilor drepturilor omului în Europa. În cadrul sprijinirii independenței avocaților și a rolului acestora în apărarea drepturilor cetățenilor, CCBE este foarte interesat de activitatea Consiliului Europei în examinarea și redactarea unei Convenții europene a profesiei de avocat.

PROPUNERI de subiecte pentru Ziua Europeană a Avocaților 1018
● Rolul avocatului în menținerea statului de drept
● Rolul organizațiilor profesionale în protecția avocatului. Drept comparat
● Baroul ca apărător al profesiei de avocat
● Eficacitatea reglementărilor privind independența avocatului în România
● Instrumentele europene și internaționale care urmăresc protecția avocaților
● Sunt necesare dispoziții suplimentare pentru protecția avocaților în exercitarea funcției lor de reprezentare a clienților?
● Apărător versus complice al clientului. Linia de demarcație
● Obligațiile de raportare versus denunțul clientului. Limitele obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte
● Limitele răspunderii penale a avocatului pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei. (Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute în apărarea clientului. Linia de demarcație față de fapta penală)
● Noi garanții ale apărării prevăzute în Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
● Garanțiile dreptului la apărare în România
● Avocatul ca subiect al supravegherii tehnice
● Atu-urile avocatului în contextul concurenței cu alte profesii
● Avocații în prima linie a apărării drepturilor omului
● Apărarea apărarii prin mijloace de drept penal
● Presiunile cu care se confruntă avocații în ultimul deceniu
● Evoluția jurisprudenței CEDO și CJUE privind dreptul la apărare
● Reglementări europene și naționale care restrâng garanțiile dreptului la apărare
● Reglementări care aduc atingere drepturilor avocaților
● Statutul avocaților de parteneri indispensabili ai justiției. Ce drepturi rezultă din acest statut (hotărârea GOLDER vs Regatul Unit)
● Instrumente internațional de natură a garanta rolul esențial al avocatului, ca actor al justiției și al Statului de Drept
● Necesitatea unei Convenții Europene privind profesia de avocat. Demersurile UNBR privind adoptarea Convenţiei Europene privind profesia de avocat de către Comitetul de Miniștri.
● Principiile generale privind libertatea de a exercita profesia de avocat (Recomandarea nr. (2000) 21 privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat). Drepturi, identificate în Recomandare care nu figurează în câmpul de aplicare al CEDO
● Altele