477 citiri

Lideri pentru Justiţie (ed. 10) / ianuarie – iulie 2019, București

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer lansează apelul la candidaturi pentru

Lideri pentru Justiţie (ed. 10)

– Program de leadership pentru tineri jurişti din România –

București

ianuarie – iulie 2019

Programul este deschis tinerilor juriști între 22 și 35 de ani aflați în primii 5 ani de carieră profesională (judecători, procurori, grefieri, avocați, consilier juridici, notari publici, mediatori, executori judecătorești, juriști în ONG-uri/companii, asistenți universitari, ofițeri de poliție cu studii în drept, etc.) masteranzilor, precum și studenţilor la drept aflați în ultimul an de studiu. Vor fi selectaţi până la 20 de tineri juriști cu potenţial de lideri.

Programul Lideri pentru Justiție pune accent pe deprinderea abilităților și dezvoltarea cunoștințelor de leadership, o mai bună înțelegere a profesiilor juridice (prin interacțiunea cu participanții și absolvenții programului) și a sistemului de justiție în ansamblul lui (prin întâlnirile cu profesioniști din domeniu) dar și pe identificarea unor soluții concrete și implementarea acestora cu scopul de a rezolva probleme punctuale din sistemul de justiție și din societatea românească în ansamblul ei.

Candidatura ta trebuie să conţină:
• un CV,
• o scrisoare de motivaţie de o pagină, și
• un eseu de maxim două pagini în care să prezinți, la alegere, viziunea ta de schimbare pentru sistemul de justiție, pentru profesia din care faci parte sau pentru instituția în care activezi. Structura eseului trebuie să urmărească identificarea unor probleme punctuale, alegerea unor soluții concrete care să reflecte schimbarea și descrierea a ceea ce presupun acestea, precum și a modului în care ar trebui să arate sistemul/instituția/profesia după implementarea acesteia. Documentele vor fi redactate în limba română, mărime text font 11 și o distanţă de 1,5 între rânduri.

Trimite candidatura ta la adresa office.rspsoe@kas.de până pe 14 octombrie 2018, ora 23:59. Fiecare candidat va primi o confirmare de înscriere, via email, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului limită. În lipsa acestei confirmări, vă rugăm să ne contactați.

Procesul de selecţie va consta din 2 etape:
• preselecția candidaturilor scrise (15 octombrie – 2 noiembrie 2018) și
• interviurile cu cei preselectaţi (12 – 16 noiembrie 2018) Comunicarea rezultatului final: până pe 7 decembrie 2018.

Atât candidaţii (pre)selectați, cât şi cei respinşi vor fi anunțați prin e-mail.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți, intră pe site-ul nostru www.kas.de/leadership, pe pagina oficială de Facebook www.facebook.com/LeadersforJustice sau pe canalul www.YouTube.com/LeadersJ.

Aşteptăm candidatura ta!


Ce presupune Lideri pentru Justiţie 2019?
• Șase sesiuni de training și o întâlnire cu absolvenții comunității Lideri pentru Justiție, toate dedicate dezvoltării abilităţilor de lider:
17-20 ianuarie 2019 Sesiunea 1: Viziune şi creativitate. Misiune și valori comune
Vision and Creativity. Common Mission, Common Values
14-17 februarie 2019 Sesiunea 2: Cum să lucrezi în echipă şi să conduci o echipă. Povestea lui Eu vs. Noi
Team Leading and Team Work. The Tale of I Do vs. We Do
7-10 martie 2019 Sesiunea 3: Abilităţi de comunicare și branding personal
Communication Skills and Personal Branding
4-7 aprilie 2019 Sesiunea 4: Managementul schimbării și arta de a lua cele mai bune decizii
Decision Making and Change Management. The Art of Sound Choices
9-12 mai 2019 Sesiunea 5: Managementul proiectelor. Instrumentele care fac diferenţa
Project Management. The “How To” that will Make the Difference
7-9 iunie 2019 Întâlnirea Anuală a comunității “Lideri pentru Justiție”
Leaders for Justice Community Annual Meeting
4-7 iulie 2019 Sesiunea 6: Evaluare şi feedback. Ce mai trebuie să ştii pentru a deveni un bun lider Evaluation and Feedback. What Else You Need to Know to Make a Good Leader

Fiecare sesiune începe joi la ora 15:00 și se încheie duminică la ora 13:00, iar programul unei zile complete cuprinde module de training în intervalele 09:00-13:00 și 15:00-19:00. Locațiile și datele sesiunilor de training vor fi transmise în luna decembrie candidaților selectați. Toate costurile programului (cazare, mese, pauze de cafea, materiale de training, etc.), cu excepția celor de transport în țară, sunt acoperite de Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer.

• Vizită de studiu la Berlin (neconfirmată; septembrie/octombrie): timp de o săptămână, cei 20 de participanți vor cunoaște sistemul de justiție german prin întâlniri cu decidenți, vizite la instituții relevante din Berlin și participarea la două ședințe de judecată (civilă și penală). Programul include de regulă vizite și discuții la instituții precum Bundestag-ul german, Tribunalul de Land, Curtea Constituţională de Land, Biroul Procurorului General, dar și Ambasada României la Berlin, Asociația Magistraților din Germania sau Uniunea Barourilor din Germania. Pe parcursul vizitei de studiu va fi asigurată prezența unui interpret iar toate costurile aferente vizitei vor fi acoperite de organizatori.

• Implementarea unor proiecte de grup: pe parcursul sesiunilor de training, participanții vor dezvolta idei de proiecte care vizează probleme-cheie din sistemul de justiție sau din societatea românească privită ca ansamblu. Structura programului, prin succesiunea temelor celor 6 sesiuni de training, îi ghidează pe participanți în utilizarea abilităților învățate și le facilitează folosirea instrumentelor dobândite pentru îndeplinirea scopului practic al proiectelor de grup.

• Întâlniri cu decidenţi şi profesioniști cu o activitate remarcabilă în domeniul justiției: fiecare sesiune de training include un modul de 3-4 ore în care participanții discută deschis, pe o temă de actualitate din justiție, cu unul sau mai mulți invitați. De asemenea, participanții vor fi invitați la toate întâlnirile lunare ale rețelei de Alumni.

• Leaders for Justice Alumni Community: candidații selectați se vor putea implica în activitățile comunității de absolvenţi, formată din 170 de tineri din toate profesiile juridice (judecători, avocați, procurori, consilieri juridici, ofițeri de poliție, mediatori, asistenți universitari, juriști în ONG sau companii din mediu privat, ofițeri educatori în penitenciar, notari publici, masteranzi sau doctoranzi, etc.). În cadrul comunității de absolvenți, membrii implementează și participă activ la proiecte de grup care vizează probleme cheie din sistemul de justiție sau din societatea românească în general, organizează întâlniri de socializare sau discuții deschise cu profesioniști, participă împreună la diferite evenimente culturale sau sportive.

• Asociația LiderJust: participanții au posibilitatea de a se înscrie şi a contribui activ la activitățile Asociaţiei LiderJust, organizație non-guvernamentală înființată de absolvenții programului cu scopul de a facilita și promova implementarea proiectelor inițiate de participanții și absolvenții programului “Lideri pentru Justiție”. Mai multe detalii pe site-ul asociației la adresa www.liderjust.ro.


Lideri pentru Justiție. Scurtă descriere
Scopul principal al programului îl reprezintă formarea unei comunități de tineri motivaţi care să îşi asume valorile statului de drept şi integritatea profesională ca repere fundamentale în activitate şi care să fie pregătiţi să promoveze aceste valori în rândul colegilor din domeniu, în comunitatea din care provin și în societate.

Obiectivele acestui program sunt formarea susținută a unor tineri jurişti talentaţi și dezvoltarea abilităţilor esenţiale de leadership, înzestrarea acestora cu informaţii de substanţă privind principiile democraţiei şi ale statului de drept şi, nu în ultimul rând, principiile de etică profesională. Tinerii selecţionaţi vor implementa proiecte individuale şi de grup pentru a avea o înţelegere practică asupra a ceea ce înseamnă să fii un adevărat lider.

Grupul ţintă al acestui program este constituit din tineri jurişti care se află fie în primii 5 ani de carieră profesională, fie sunt masteranzi în drept sau studenţi în ultimul an de studiu și care au potenţialul de a deveni lideri. Participanții selectați vor proveni de pe întreg teritoriul României și din toate domeniile juridice. Vor fi selectați 20 de tineri motivați să îşi asume un rol activ în evoluţia sistemului juridic şi socio- politic din România.

Activităţile cuprinse în acest proiect vizează trei componente majore: deprindea de varii abilități de leadership și lucru în echipă, înțelegerea mai profundă a mecanismelor sistemului de justiție și interacțiuni cu personalități din domeniu.

Rezultatul pe termen lung al acestui program de leadership constă în crearea unei comunități naţionale de tineri profesionişti în domeniul juridic, dornici să-şi dezvolte aptitudinile de lideri, dar și capacităţile şi modalităţile de acţiune astfel încât să devină adevăraţi agenţi ai schimbării.

Evenimente conexe