689 citiri

Managementul resurselor umane / 18-21 octombrie 2018, Brașov

Expert Aktiv Group organizează cursul

Managementul resurselor umane

– noutăți legislative aplicabile –

Brașov, Hotel Ambient

18-21 octombrie 2018

OBIECTIVE
Cursul este interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiza instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind: organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi REVISAL.

TRAINERI
O echipă formată din Maria LEANCĂ, specialist Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Eduard NICOLAU, doctorand în dreptul muncii, expert/specialist în legislaţia muncii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii.

CERTIFICARE
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia INSPECTOR RESURSE UMANE, Cod COR 333304 sau MANAGER RESURSE UMANE, Cod COR 121207. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

TEMATICA ABORDATĂ
Implicații aduse de modificările date de Legea nr. 88/2018 pentru aprobarea OUG nr. 53/2017 în vigoare din 13.04.2018; Legea nr.86/2018; HG nr.80/2018; OUG nr.18/2018, referitoare la: termenele pentru încheierea și transmiterea unui CIM; noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității: evidențe speciale pentru salariații mobili; restricții la acordarea liberelor legale; munca pentru zilieri.
Noutăți în aplicarea OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
Aspecte practice privind OUG 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii.
Obligații legale privind respectarea GDPR.
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 22 mai 2018: analiză de impact.
Noutăţi legislative valabile în 2018: creșterea salariului minim brut; obligativitatea condicii de prezență; munca de acasă, „telemunca”; modificarea REVISAL; HG privind stabilirea criteriilor, metodologie și proceduri privind reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale.
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea CIM; CIM pe durată determinată/perioadă de probă/timp parţial;
Concedierea – întocmirea documentaţiei pentru fiecare speţă, prin exemple practice; termenul de preaviz; timpul de muncă: durata, munca suplimentară, munca de noapte, norma de muncă, repausuri.
Salarizarea și taxele salariale: plata salariului, fondul de garantare, impozite şi reţineri, CAS şi CASS; calculul deducerilor personale lunare, în conformitate cu OMFP nr. 52/2016.
Strategia de resurse umane la nivelul entităţii: modele de abordare, obiective, planificare, etape, proceduri de implementare.
Recrutarea; condiţii pentru ocuparea unui post vacant; comisia de selecţie.
Metode şi etapele procesului de selecţie; testarea psihosocioprofesională a candidaţilor; teste utilizate în selecţia resurselor umane; interviul final.
Formarea resurselor umane; metode de formare, elaborarea planului de formare; evaluarea performanţelor, remunerarea şi recompensarea.
Noul regim fiscal al diurnei; munca suplimentară: termenele privind compensarea orelor suplimentare, constituirea contului din care angajatorul poate compensa în avans, orele suplimentare ce vor fi prestate;
Clauza de neconcurenţă: renunţarea şi implicaţiile acestei prevederi.
Evaluarea performanţelor angajaţilor şi plata variabilă.
Vechimea în muncă – evidenţă şi modalităţi de justificare; întocmirea dosarului de pensionare, documentele pentru orice formă de pensionare.
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la BS, BASS, asigurări de şomaj şi pentru asigurările de sănătate, valabile în 2018.
Conflictele de muncă şi răspunderea juridică; concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor; noi aspecte privind Contractele colective de muncă – negociere; greva; aspecte practice privind Legea dialogului social.
Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii:
• Grupele de muncă și condițiile de muncă;
• Efectele recunoașterii drepturilor;
• Recuperarea vechimii în muncă.
Aspecte specifice: salarizarea bugetară, personalul plătit din fonduri publice, companii, regii autonome, societăţi unde statul este acţionar majoritar.
Noul REVISAL aplicabil în anul 2018.
HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților; componența registrului unic pentru întregistrarea CIM domeniul public/ domeniul privat.
Înregistrarea/termenul modificărilor:
• impactul trecerii contribuțiilor la angajat conform OUG 79/2017 (cu exemple de calcul);
• aspecte practice controversate legate de REVISAL.
Reglementări speciale privind completarea REVISAL.
Sancţiuni contravenţionale şi modalitatea de contestare a acestora în contextul aplicării corecte a legislaţiei specifice REVISAL.
Obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din registrul privat/public, transmise de angajatori persoane fizice sau juridice de drept privat, instituţii sau autorităţi publice; obligaţiile inspectorilor de muncă din cadrul structurilor proprii de specialitate.
Răspunderea: răspunderea şi cercetarea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravenţională, răspunderea penală.
Practica judiciară în materia litigiilor de muncă şi jurisdicţia muncii: competenţa materială şi teritorială, reguli speciale de procedură şi termenele de sesizare a instanţelor.
Noutăți legislative privind:
• reintegrarea salariaților și alte drepturi câştigate de salariați în instanță;
• noi scutiri de impozite aferente veniturilor din salarii;
• analiza declaraţiilor fiscale și a veniturilor salariale (juridic și fiscal).
Aspecte referitoare la prevederile legislative aplicabile contribuțiilor sociale obligatorii începând cu 1 ianuarie 2018.

TARIF DE INSTRUIRE – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin. 2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.380 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea DAVID – 0753.025.984, 021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: andreea.david@eag.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
11 octombrie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe