[ Cum a fost ] Oportunitate sporită de cooperare macroregională prin lansarea Academiei Dunărene a Inovării Integrale / 9 octombrie 2018, București

Cum a fost

În ajunul Forumului Anual al Dunării de la Sofia, când România urmează să preia Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), în data de 9 octombrie 2018, la sediul Palatului Învățământului, Științei și Culturii din Capitală, au avut loc lucrările Conferinței finale de evaluare a campaniei ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”. Din Consorțiul Organizatoric au făcut parte: Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR); Fundația EUROLINK – Casa Europei, membră a European Network for Education and Training (EUNET), Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română; Fundația România de Mâine și Centrul USH Pro Business.

Evenimentul s-a bucurat de amabilul sprijin și prezența reprezentantului Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, dr. Doru DOROBANȚU, care a făcut o prezentare pe larg a noii structuri de guvernanță a Strategiei Dunării în România și a implicațiilor acestei, rezultate din H.G. 462/28.06.2018, precum și a Planului de Acțiune al Președinției SUERD a României, în cadrul căreia vor avea loc peste 55 de evenimente și proiecte în toate zonele principale ale țării. Vorbitorul a mai prefațat și inaugurarea oficială a Secretariatul Tehnic SUERD, găzduit de MDRAP în tandem cu Municipalitatea Viena, ca și organizarea Forumului Național SUERD, programat să aibă loc la Palatul Parlamentului, în perioada 5-6 noiembrie 2018.

Din partea CLDR România, Președintele Executiv al acestei organizații, prof. Sever AVRAM, a prezentat principalele propuneri și recomandări colectate spre a fi înaintate Cabinetului Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene dintre care menționăm: realizarea unui portal web coerent și integrat conținând informații-cheie cu privire la oferta turistică și investițională a României și a întregii macroregiuni; acordarea unei prevalențe reale problematicii de mediu, bazată pe noua orientare a bioeconomiei/ecoeconomiei și pe combaterea efectelor nocive și dezastrelor; armonizarea măsurilor și procedurilor tuturor structurilor centrale responsabile privind stimularea proiectului integrat care să combine conservarea biodiversității cu promovarea turismului dunărean sustenabil; stimularea participării întreprinzătorilor mici și mijlocii la rețele, alianțe, proiecte și alte modele colaborative; crearea comunității de practici și a unui open-space dunărean dedicat în comun cercetătorilor, inovatorilor și antreprenorilor implicați în procesul de reindustrializare UE; punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural dunărean prin amplificarea cooperării turistice, inclusiv prin intervenții de tip hard (de infrastructură propriu-zisă) privind restaurarea/regenerarea urbană; realizarea unei noi abordări educaționale conectate la urgențele procesului transformativ SUERD prin crearea în România a Centrului Național de Studii Strategice Avansate Dunărene, cu sucursale în marile regiuni de dezvoltare ale țării etc.

Cu același prilej, a fost lansată într-un nou cadru platforma complexă de educație și business sub numele ”Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale”, care să implice pe toți experții, consultanții, managerii, întreprinzătorii și cercetătorii interesați în căutarea unor răspunsuri și soluții concrete din punct de vedere formativ și antreprenorial în scopul întăririi stabilității și perspectivei vizionare apte să conducă la generarea unei noi identități dunărene comune. Forma agreată de principalii inițiatori ai proiectului, care se bucură și de sprijinul Centrului USH Pro Business, demarează cu o primă etapă de cursuri de medie durată de tip post-universitar online pentru toți cei interesați să se afirme profesional în următoarele domenii: proiecte și afaceri dunărene prin alăturarea la Rețeaua Europeană a Comisarilor Dunăreni (fondată la Budapesta în 2017); dezvoltare și inovare urbană – smart city; managementul bio-economiei, inovării și guvernanței.

La finalul reuniunii, reprezentanții mediului academic și al societății civile prezenți au adoptat prin consens ”Declarația-Apel de la București” privind extinderea și întărirea parteneriatelor inovative în favoarea revigorării și valorizării oportunităților oferite de SUERD. Documentul se concentrează pe câteva direcții majore de cunoaștere, gândire și acțiune precum: evitarea dispersiei, fragementarismului și a potențialelor suprapuneri/paralelisme sau inconsecvențe în cadrul procesului de proiectare și dezvoltare durabilă/inovare urbană; concentrarea pe doar câteva proiecte-fanion, care să urmărească în mod coerent prioritățile programatice UE în ansamblu, cât și în mod specific ale României; stimularea într-o sporită măsură a participării autorităților publice locale și județene la implementarea procesului SUERD prin sprijinirea concretă și consistentă a culturii antreprenoriale, afacerilor și inovării; focalizarea eforturilor sectorului public și mediului privat în vederea atingerii obiectivelor/priorităților SUERD, în special prin instrumentele/componentele deja inițiate, cu predilecție prin CIO-SUERD ”Jean Bart”, Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale, SMART Innovative Learning Hub ș.a.

La final, Directorul Executiv al Centrului USH Pro Business, dr. Costin LIANU, a formulat, în calitate de instituție inițiatoare, alături de CLDR România, propunerea constituirii Grupului de Suport al Consiliului Consultativ SUERD prin revigorarea Grupurilor de Lucru tematice în oglindă cu cele constituite la Viena sub numele de ARGE Donau. O primă reunire a acestora va avea loc în perioada 23-24 octombrie 2018 la București. Reprezentantul MAE a luat act și a salutat această inițiativă, capabilă să ofere expertiză și orientare științifică suplimentară Grupurilor de Lucru Interministeriale (GLI-SUERD), ce reunesc pe coordonatorii români ale ariilor prioritare SUERD, ca și invitați și pe reprezentanții altor instituții și autorități publice la nivel central și local, cu statut de observatori.

Printre instituțiile principale prezente la eveniment s-au numărat: Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisești”; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea; Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; Administrația Zonei Libere Brăila; Universitatea Politehnica București; Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară; Universitatea București; Universitatea Maritimă din Constanța; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Măsurării; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism; European Fashion Council – sucursala România; WWF-România; Asociația CLUSTERO, precum și reprezentanți ai numeroase alte instituții de învățământ și cercetare, grupuri de acțiune locală, asociații profesionale etc. De asemenea, au fost prezenți în calitate de oaspeți Prof. univ. dr. Vito D’ARMENTO(Italia) și reprezentantul Secției Economice a Ambasadei Germaniei, Dl Daniel-Filip TANDREU.

Pentru informații suplimentare și înscrieri la programele educaționale ale Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale, vă rugăm să consultați siteul http://ciosuerd.houseofeurope.ro sau să contactați Secretariatul la e-mail: academia@houseofeurope.ro


Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), Fundația EUROLINK – Casa Europei și Universitatea Spiru Haret organizează conferința de evaluare

Oportunitate sporită de cooperare macroregională prin lansarea Academiei Dunărene a Inovării Integrale

– Regional Danube Strategy Summit –

București

9 octombrie 2018

Partener media: JURIDICE.ro

 

Demararea procesului de implementare a noii guvernanțe a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) la nivel național, prin H.G. 462/28.06.2018, deschiderea Punctului Focal – Secretariatul Tehnic SUERD la București, în tandem cu Municipalitatea Viena, precum și apropiata preluare a Președinției SUERD de către România cu ocazia Forumului Anual al Dunării (Sofia, octombrie 2018) oferă oportunitatea deosebită atât a revigorării Strategiei Macroregionale, cât și a conturării/prioritizării acelor inițiative și proiecte cu valoare adăugată dunăreană care dobândesc șanse sporite de promovare și de finanțare concretă.

Tocmai de aceea, în acest context, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), Fundația EUROLINK – Casa Europei și Universitatea Spiru Haret și-au asumat organizarea Conferinței de evaluare a campaniei ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”, care va avea loc la București – Palatul Învățământului și Culturii – Sala Senatului USH, în data de marți, 9 octombrie 2018, între orele 10.00-12.30. Evenimentul se bucură se prezența și amabilul sprijin al Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe.

Obiectivele vizate în principal rezidă în prezentarea rezultatelor campaniei ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT” și a principalelor recomandări/propuneri avansate anterior de invitați și participanți; promovarea participării la Misiunea Oficială CLDR la Forumul Anual SUERD și la Conferința Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni; prezentarea programelor platformei de internaționalizare educațională ”Academia Dunăreană a Inovării Integrale”. La finalul reuniunii, reprezentanții mediului academic și al societății civile prezenți sunt invitați să adopte Declarația-Apel de la București în favoarea sprijinirii obiectivelor Președinției SUERD a României subsumatei temei dominante alese privind creșterea rolului clusterelor dunărene în promovarea inovării și consolidărilor lanțurilor valorice umane și economice la nivel macro-regional prin cooperare transfrontalieră intensificată.

Participarea se face exclusiv în baza unei solicitări prealabile în scris, precum și în baza confirmării exprese din partea organizatorilor, în limita numărului de locuri rămase disponibile, până cel târziu în data de 4 octombrie 2018.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul sau secretariatul la tel./fax: 0212304997, e-mail: academia@houseofeurope.ro

Evenimente conexe