1,615 citiri

Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea (ed. 8) / 16 noiembrie 2018, București

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează conferința

Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea (ed. 8)

București, ASE, Piaţa Romană nr. 6

16 noiembrie 2018

Tematica Conferinței
Conferința este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinței pot fi susținute lucrări din toate domeniile științelor juridice, care vor fi înscrise, în funcție de conținutul lor, într-una dintre cele trei secțiuni: I. Drept public; II. Drept privat; III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participantii au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința este agreată de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților prin acordarea de puncte de pregătire profesională avocaților participanți.

Indexare
Conferinta este indexată în Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters (Clarivate Analytics)

Locul de desfășurare
Conferința va avea loc în Academia de Studii Economice din București.

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul:
– prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București
– conf. univ. dr. Marieta Safta, Secretar de Stat la Ministerul Justiției
– prof. univ. dr. Veronica Natalia Stoica, decan al Facultății de Drept și Administrație Publică, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
– prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, președinte al Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu”
– conf. univ. dr. Bazil Oglindă, vicepreședinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Moderator
– prof. univ. dr. Florentina-Camelia Stoica, director al Departamentului Drept din Academia de Studii Economice din București

Publicații
Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
În revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics). Cele mai bune lucrări înscrise la conferință vor fi publicate în numărul din decembrie 2018 al revistei.
În volume in limba engleza publicate de edituri cu prestigiu international in domeniul stiintelor juridice (Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers, ADJURIS – International Academic Publisher) și indexate în Conference Proceedings Citation Index – Thomson Reuters (Clarivate Analytics).
în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, KVK): Perspectives of Law and Public Administration, International Journal of Business Governance and Ethics, Acta Juridica Hungarica, Dreptul, Revista de Drept Public, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies.

Reduceri de la taxele de participare
Participanții din cadrul ASE București și membrii Societatii de Științe Juridice și Administrative beneficiaza de o reducere de cca. 25% din taxa de inscriere.
Daca doriți să dobândiți calitatea de membru în Societatea de Științe Juridice și Administrative clic aici.

Termene limită
8 noiembrie 2018: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferintă, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferinta.
10 noiembrie 2018: trimiterea textului integral al lucrării științifice în limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
12 noiembrie 2018: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
14 noiembrie 2018: plata taxei de participare.

Președintele Comitetului de organizare
conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU

Vizitati site-ul Conferintei: www.businesslawconference.ro
Pe site găsiți mai multe informații despre condițiile de înscriere, taxa de participare, posibilitatea de a înscrie două lucrări științifice, cerințele de redactare pentru lucrările științifice, publicațiile conferinței, programul
știintific, parteneri, serviciul de traduceri în limba engleză oferit autorilor.

Urmariți-ne pe:
www.facebook.com/BusinessLawConferences
www.linkedin.com/company/business-law-conference


Vă rugăm să adresați orice întrebare privind conferința la adresa de email: catalin.sararu@businesslawconference.ro

Evenimente conexe