237 citiri

Abordarea Comisiei privind o „mai bună reglementare” (ARDAE-SCE-28) / 9 octombrie 2018, București

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ARDAE – Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir organizează dezbaterea

Abordarea Comisiei privind o „mai bună reglementare” (ARDAE-SCE-28)

– în cadrul Proiectului din Seria Consultări Europene: bilanțul referitor la abordarea Comisiei privind o „mai bună reglementare” (ARDAE-SCE-28) –

București, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Splaiul Independenței, nr. 177, sala 85

9 octombrie 2018, 10:00

Vor participa
Dr. Irina Alexe și prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru (moderator)

”Obiectivul consultării este de a evalua în ce măsură diferitele instrumente utilizate de Comisie pentru o mai bună legiferare funcționează în practică și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii sale în acest domeniu. Printre aceste instrumente se numără evaluarea politicilor și programelor existente, evaluarea impactului și consultarea părților interesate.
Acest exercițiu se va concentra pe modificările și/sau pe actualizările introduse de pachetul de măsuri privind o mai bună legiferare în mai 2015: evaluare, evaluarea impactului, consultarea părților interesate, Comitetul de analiză a reglementării, Platforma REFIT și programul REFIT.
Astfel, vor fi puse în evidență punctele forte și punctele slabe ale sistemului actual și vor fi identificate domeniile care necesită îmbunătățiri.”

:: Detalii

Cu această ocazie va fi prezentat volumul

Daniel-Mihail Şandru (ed.), Constantin-Mihai Banu (ed.), Dragoş Călin (ed.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Editura Universitară, 2016, 268 p.; ISBN 978-606-28-0209-7, DOI 10.5682/ 9786062802097

A se vedea și:

– Daniel Mihail Șandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – și simplificarea normativă (The Directive – An Act of EU Law – and Regulatory Simplification), Pandectele Române, nr. 7/2015, p. 47-53. Articolul este disponibil integral pe SSRN: https://ssrn.com/abstract=2687891
– Constantin-Mihai Banu, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene și simplificarea dreptului Uniunii Europene. Repere din jurisprudenţa recentă (The Court of Justice of the European Union and the Simplification of European Union Law. Landmarks of Recent Case Law). Articolul este disponibil integral pe SSRN: https://ssrn.com/abstract=2650168

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 7 octombrie 2018. Documente referitoare la această conferinţă vor fi disponibile la adresa web http://www.ardae.ro.

Mai multe informații:

Evenimente conexe