220 citiri

Alternative Dispute Resolution (ed. 3) / 21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității “Petru Maior” – Târgu-Mureș organizează conferința națională

Alternative Dispute Resolution (ed. 3)

Tîrgu Mureș

21 octombrie 2018, 16:00

Keynote speaker
Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Prima trimitere preliminară formulată de o instanță arbitrală din România: Cauza Holunga, C-370/18

Lansare de carte
Nicolae PLOEȘTEANU, Daniel Mihail ȘANDRU, Hilda ȘUMĂLAN, Manual de aplicare și interpretare a Conveției de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri, ed. Universitară, București, 2018
Prezintă: Conf. univ dr. Cristina FLORESCU, Lector univ dr. Raul-Felix HODOȘ

COMUNICĂRI
Moderator: Cristina FLORESCU

Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, prodecan al Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca
Despre investrirea Tribunalului Arbitral prin declinarea de competență sau când prea mult strică

Conf. univ dr. Cristina FLORESCU, Universitatea „Spiru Haret”, București
Prague rules, alternativa la IBA Rules on Taking on evidence

Asist univ. dr. Codruț SAVU, Universitatea „Transilvania din Brașov
Câteva aspecte particulare privind admisibilitatea ordonanței președințiale în procedura arbitrală

Dr. Dragoș CĂLIN, director Direcția Juridică, S.I.F. Transilvania Brașov
Soluționarea alternativă a litigiilor izvorâte din tranzacțiile bursiere
Lector univ. dr. Sebastian BODU, Universitatea Româno-Americană, București
(Ne)arbitrabilitatea în dreptul societar

Lector univ. dr. Alina Mioara COBUZ, Academia de Studii Economice, București
Riscurile contractuale conform H.G. nr. 1/2018

Lector univ. dr. Raul-Felix HODOȘ, UMFST, Tîrgu Mureș
Intervenția în procedura arbitrală.

Comitetul ştiinţific
Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Conf. univ dr. Cristina FLORESCU, Universitatea „Spiru Haret”, București
Conf. univ. dr. Nicolae PLOEȘTEANU, UMFST, Tîrgu Mureş

Comitetul organizatoric
Lector univ dr. Raul-Felix HODOȘ, UMFST, Tîrgu Mureş
Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca
Dr. Dragoș CĂLIN, director Direcția Juridică, S.I.F. Transilvania Brașov

Evenimente conexe