472 citiri

Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri / 13 octombrie 2018, Târgu Mureș

Baroul Mureș în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor și Curtea de Apel Tg. Mureș organizează conferinţa

Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri

Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Aula Tudor Drăganu, Str. Livezeni nr. 69

13 octombrie 2018

Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă
Av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
Av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor care se doresc a fi dezbătute pana cel tarziu data de 06.10.2018.

Penal şi procedură penală
Av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.
Av. dr. Mircea URSUȚA – avocat Baroul Bihor;
Temă: Probleme practice actuale în procedura contravențională.

Taxa de participare este 150 lei si poate fi achitata la casieria Baroului Mureş sau în contul Baroului Mureş RO14 RNCB 0193 0159 6796 0001, cod fiscal 4275187 cu destinaţia „taxă pregătire profesională”. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Mureş la numărul de telefon: 0265.261.669.

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Evenimente conexe