Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor (ed. 2) / 13 noiembrie 2018, Galați

Universitatea Danubius in colaborare cu LEGALITC – Asociatia internationala pentru drept, cultura si societate, Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE), ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene si Centrul pentru protectia datelor (CDP) – Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș organizeaza conferinta nationala

Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (ed. 2)

– Drepturile persoanei vizate –

Galati

13 noiembrie 2018, 12:00

Cetateanul european, sau persoana vizata in limbajul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), este in centrul atentiei reglementarilor europene si nationale. O noua arhitectura institutionala, conceptuala si noi mecanisme juridice au fost introduse si sunt utilizate. Interesul pentru protectia datelor este dat atat de restrangerea activitatii in comunitatile virtuale, una dintre cele mai mari retele de socializare avand o scadere a numarului de utilizatori dupa intrarea in vigoare a GDPR, mai multe plageri si sesizari, precum si actiuni in instanta.

Terenul drepturilor subiective ale persoanelor vizate va constitui obiectul unei monografii minutioase din partea autorilor, atat din perspectiva drepturilor acestora – cum ar fi, dreptul la stergere, dreptul la opozitie, portabilitatea datelor, dreptul la informare, – dar si prin corelare cu drepturile si obligatiile celorlalti actori implicati – responsabilul cu protectia datelor, operatorul sau imputernicitul.

Agenda
11:30-12:00 Inscrierea participantilor
12:00-12:30 Deschiderea conferintei

Keynote speaker
Conf. univ. dr. Andy Pușcă, Cuvânt introductiv
Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache, Infracţiuni de fals prin intermediul sistemelor informatice. Studii de caz privind comunitatile virtuale
Dr. Irina Alexe, Rolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate
Lector univ. dr. Raul Felix Hodos, Drepturile persoanei vizate și implicațiile GDPR/RGPD asupra îndeplinirii obligațiilor fiscale ale operatorilor de date cu caracter personal
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă

12:30-13:00 Lansare de carte: Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Editura Rosetti International, 2018

13:00-14:00 Sesiunea I. Regulamentul general privind protectia datelor. Drepturile persoanei vizate
Moderatori: Conf. univ. dr. Andy Pușcă; Dr. Irina Alexe
Alexandru GEORGESCU, Repere jurisprudentiale in recunoasterea si aplicarea dreptului la stergere a datelor
Bogdan PANAIT, “Dataficarea” si noi riscuri pentru viata privata
Elisabeta SLABU, Protectia datelor cu caracter personal ale minorilor, potrivit prevederilor GDPR
Carina Patricia CSISZAR, Divulgarea de date medicale și exercitarea dreptului la liberă exprimare. Urzeala puterilor- RGPD atacă [skype]
Hilda ŞUMĂLAN, Laurentiu BUCUR, Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU, Protecția datelor și accesul la informații de interes public exercitat în administrația publică de către jurnaliști [skype]
14:00-14:15 Pauza
14:15-15:00 Sesiunea II. Comunitati virtuale si GDPR
Moderatori: Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache; Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru
Av. dr. Andrei SĂVESCU, Managing Partner SĂVESCU & ASOCIAȚII, Despre grupurile de discuții online [skype]
Mirela DRAGOMIR, Principiile Regulamentului 2016/679 privind monitorizarea salariaților
Daniela CIREAŞĂ, Desemnarea DPO pe baza unui contract de servicii
Adriana Maria ŞANDRU, Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul 2016/679
Dragoș Marian RĂDULESCU, Portabilitatea datelor personale în turism potrivit GDPR
Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Considerații asupra rectificării și restricționării prelucrării datelor cu caracter personal [Considerations on the rectification and restriction of personal data processing]
15:00-15:45 Concluzii și dezbateri

Comitetul științific
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – Academia Română
Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University
Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu – Academia Română
Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”
Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University
Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University
Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria
Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies
Dr. Neliana Rodean – University of Verona
Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences
Dr. Oana Stefan – King’s College London

Comitet organizatoric
Dr. Irina Alexe – Academia Română
Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache – Universitatea Danubius, Galați
Conf. univ. dr. Florian Nuta – Universitatea Danubius, Galați
Conf. univ. dr. Nicolae Ploesteanu – UMFST, Targu-Mures
Conf. univ. dr. Monica Pocora – Universitatea Danubius, Galați
Conf. univ. dr. Andy Pusca – Universitatea Danubius, Galați
Conf. univ. dr. Angelica Rosu – Universitatea Danubius, Galați
Prof. univ. dr. Ion Rusu – Universitatea Danubius, Galați

Inscrieri cu lucrari se fac pana la data de 30 octombrie 2018. Participarea este gratuita, fiind limitata de numarul locurilor. Se acordă certificat de participare. Articolele vor fi publicate in intr-un volum dedicat conferintei, ”Drepturile persoanei vizate”, care va aparea la o editura recunoscuta sau in Revista Pandectele romane editata de Wolters Kluwer Romania.