299 citiri

Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la făurirea statului român modern / 20 octombrie 2018, Găbud

Societatea Culturală „Alexandru Papiu Ilarian”în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș(în prezent Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș) și cu Consiliul Județean Mureș organizează simpozionl

Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la făurirea statului român modern

Găbud

20 octombrie 2018

Societatea Culturală „Alexandru Papiu Ilarian”în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș(în prezent Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș) și cu Consiliul Județean Mureș organizează un simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, având drept titulatură „Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la făurirea statului român modern”.

Proiectul este susținut și de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Departamentul Identitate Națională, cu referire la intenția organizatorilor de a alcătui un volum omagial bilingv(română/engleză) în cadrul unei serii dedicate centenarului. De asemenea, proiectul se desfășoară cu colaborarea Metocului Mănăstirii Oașa, Sfântul și Evanghelistul Ioan, a asociațiilor Asociația Transilvană pentru Cultură, Tineri pentru Tineri din Târgu-Mureș, Liga studenților din Cluj, Tinerii din ziua de azi din Brașov și Organizația Tinerilor din Sibiu, Asociația Culturală Vasile Netea, Asociația Culturală Avram Iancu și Asociația Simion C. Mândrescu.

Cei interesați să elaboreze sau să prezinte în cadrul conferinței lucrări sunt rugați să se adreseze telefonic sau pe email la adresa nicolae.d.ploesteanu@gmail.com sau la adresa nemes.petru@yahoo.com sau la numărul de telefon 0745939393.

Sunt eligibile lucrări dedicate istoricului, lingvistului, politicianului, academicianului, juristului Alexandru Papiu Ilarian, ori unor instituții, lucrări sau opere dezvoltate prin raportare la personalitatea și numele acestuia.

Sunt încurajați să participe studenți, elevi interesați de istoria acestor meleaguri și a statului român, membrii asociațiilor culturale, profesori de istorie, literatură, de drept, de economie din întreaga țară, pentru a se crea periplul european și național reflectat și de etape ale vieții lui Alexandru Papiu Ilarian: profesor la Iași, ministru de justiție și procuror general al României, student, cancelist și revoluționar în Transilvania.

Conferința se va desfășura în prima parte a zilei în vecinătatea localității Găbud, la Metocul Mănăstirii Oașa în sala de conferințe, între orele 10:30-13:00, transportul fiind asigurat din Târgu-Mureș cu autocarele, de la Facultatea de Economie și Drept(orele 8:30), Livezeni, nr. 69 la Găbud.

A doua parte a conferinței se desfășoară la Facultatea de Economie și Drept, după servirea mesei în jurul amiezii și audierea unor poezii și doine românești, autocarele vor transporta participanții în Târgu-Mureș.

CALENDARUL PARTICIPĂRII
– până pe 15 octombrie 2018 se vor transmite titlul și rezumatul, preferabil ambele în română și engleză;
– până pe 20 octombrie 2018 colegiul coordonatorilor va aproba lucrările care urmează a fi cuprinse în volum;
– până la data de 25 octombrie 2018 vor fi transmise integral lucrările în limba română sau în limba engleză, după caz, organizatorii vor apela la traducători profesioniști;
– până la data de 2 noiembrie 2018 vor fi transmise integral lucrările în limba engleză.

Lucrările trebuie să se încadreze în limita a 10-20 pagini, iar rezumatul nu va depăși 450 de caractere. Lucrările vor fi redactate în word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm. lăţime şi 25 cm. înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm. Un participant poate înscrie numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat. Nu sunt cerințe specifice de citare.După editarea volumului, fiecare participant va primi câte două exemplare.

COORDONATORII PROIECTULUI
Dr. Ploeșteanu Nicolae-Dragoș, Profesor Petru Nemeș, Dr. Cornel Sigmirean, Dr. Valerius M. Ciucă, Dr. Cornelia Șuș, Dr. Raul Felix-Hodoș, Dr. Adrian Boantă, Dr. Eugen Hurubă, Drd. Cazac Dumitru, Laurențiu Bucur, Hilda Șumălan, Fărcaș Darius

Evenimente conexe