1,423 citiri

Dreptul Afacerilor (ed. 14) / 12-13 octombrie 2018, Brașov

PIPEREA & ASOCIAȚII, S.I.F. Transilvania S.A. din Brașov și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș, cu sprijinul Universității „Transilvania” din Brașov și al Baroului Brașov organizează conferinţa

Dreptul Afacerilor (ed. 14)

Brașov, Hotel Aro Palace*****

12-13 octombrie 2018

Prima ediţie a Conferinţei Dreptul Afacerilor a avut loc în anul 2005. De la acea primă ediţie, PIPEREA & ASOCIAȚII a organizat anual manifestarea științifică, cererea de informaţii fiind extrem de ridicată în domeniul dreptului societar, al procedurii insolvenţei şi al dreptului fiscal. Începând cu anul 2009, ediţiile Conferinţei au fost, în parte, dedicate noilor Coduri (Codul civil şi cel de procedură civilă), care au marcat şi continuă să marcheze în mod semnificativ domeniul dreptului afacerilor.

În cadrul Conferinței sunt abordate teme cu un pronunțat caracter de interdisciplinaritate, cum ar fi aplicarea normelor de drept civil și de drept procesual civil în procedura insolvenței; impactul legislației privind protecția drepturilor consumatorilor asupra practicilor comerciale; aspecte de ordin procedural cu privire la modalitatea în care pot fi puse în practică pactele societare, respectiv clauzele de preempțiune încrucișată; aspecte de ordin penal în procedura insolvenței; aplicarea reglementărilor care sancționează practicile anticoncurențiale în etapa negocierii cu reprezentanții Consiliului Concurenței; aplicarea în paralel a răspunderii pentru contribuirea la apariția stării de insolvență cu răspunderea solidară reglementată de Codul de Procedură Fiscală.

La această manifestare, categoriile de participanți sunt reprezentate de profesori universitari, cercetători de la universități de prestigiu din România, magistrați, avocați precum și alte personalități marcante în domeniu, care vor prezenta lucrări de specialitate pe parcursul celor două zile ale Conferinței. Conferința este deschisă de asemenea, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Conferința este în curs de acreditare de către Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

:: Detalii

Evenimente conexe