558 citiri

Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale / 19 ianuarie 2019, Oradea

Baroul Bihor în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale

Oradea, Hotel Ramada

19 ianuarie 2019

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Programul
9:00-9.30 Înregistrarea participanţilor
9:30-11.45 av. dr. Traian Cornel BRICIU – avocat Baroul București;
av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;
Temă: Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea 310/2018. Implicații teoretice si practice
11:45-13:00 av. dr. Mircea URSUŢA – avocat Baroul Bihor;
Temă: Recursul civil și de contencios administrativ în anul 2019
13:00-14:30 Pauză de masă
14:30-15:45 av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Rolul și activitatea avocatului în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției.
15:45-17:00 av. dr. Mihai Adrian HOTCA – avocat Baroul București;
Temă: Probleme de drept privind infracțiunile contra patrimoniului.

Conferinţa va avea un format dinamic, fiind abordate de către toţi lectorii probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Codurilor.

Având în vedere faptul că se dorește a fi o conferinţă interactivă, rugăm toţi participanţii să transmită orice problemă de drept, ce o doresc a fi supusă discuţiei în cadrul conferinţei, pe adresele de e-mail: baroul.bihor@gmail.com sau mircea.ursuta@gmail.com, până la data de 17.01.2018.

Taxa de participare este de 200 de lei şi se va achita în contul RO20BRDE050SV64779580500, deschis la BRD Oradea pe numele Baroului Bihor, cod fiscal 16071369.

Pentru avocaţii stagiari, taxa de participare este de 100 de lei.

În taxa de participare sunt incluse: mapa de conferinţă, pauzele de cafea şi masa de prânz.

În vederea participării, cei interesaţi vor depune o declaraţie de participare, la care vor atașa o copie a ordinului de plată (care face dovada efectuării plății). Depunerea declarației de participare şi a ordinului de plată pentru taxa de participare se poate face prin e-mail, la adresa baroul.bihor@gmail.com sau se poate depune la secretariatul Baroului Bihor, în intervalul orar 9:00-15:00.

Data-limită pentru înscrieri este 17 ianuarie 2018, ora 14:00.

Problemele ce vor fi abordate vor fi aduse la cunoştinţă după primirea sugestiilor de la participanţi şi centralizarea acestora.


* mai multe detalii la adresa de email baroul.bihor@gmail.com sau nr. de telefon: 0259/411.799.

Evenimente conexe