726 citiri

Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale / 16 februarie 2019, Giurgiu

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
organizează conferinţa

Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale

Giurgiu, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr. 21

16 februarie 2019

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Programul
Secţiunea de drept penal/procesual penal
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor

Penal şi procedură penală
Av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Rolul și activitatea avocatului în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției.
Av. dr. Mihai Adrian HOTCA – avocat Baroul Bucureşti
Temă: Probleme de drept privind infracțiunile contra patrimoniului

Civil şi procedură civilă
Av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;
Av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;
Temă: Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea 310/2018. Implicații teoretice si practice.

Conferinţa va avea un format dinamic, fiind abordate de către toţi lectorii probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Codurilor. Având în vedere faptul că se dorește a fi o conferinţă interactivă, rugăm toţi participanţii să transmită orice problemă de drept, ce o doresc a fi supusă discuţiei în cadrul conferinţei, pe adresa de e-mail: baroulgr@yahoo.com.

Taxa de participare este de 150 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Giurgiu sau în contul Baroului RO94RNCB0145037301590001 deschis la B.C.R. – Sucursala Giurgiu, Cod Fiscal 4145861.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Giurgiu la numerele de telefon: 0246.211.107 sau 0763.123.495.

Evenimente conexe