974 citiri

Creativitate şi inovare din perspectiva educației pentru dezvoltare durabilă / 4-6 aprilie 2019, Bucureşti

Catedra UNESCO Culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, organizează conferința internaţională

Creativitate şi inovare din perspectiva educației pentru dezvoltare durabilă

Bucureşti

4-6 aprilie 2019

Conferința va consta din discursuri principale, paneluri și mese rotunde pe trei teme:
(1) Agenda 2030: Obiective în acțiune
(2) Practică, inovație și creativitate în şcoală
(3) Mediul și dezvoltarea durabilă: profesiile viitorului

:: Invitație (EN)
:: Invitație (FR)
:: Formular de înscriere

Evenimente conexe