Litigii pe Fonduri Europene / 27-28 februarie 2019, București

Freedom House România organizează conferința

Litigii pe Fonduri Europene

București

27-28 februarie 2019

Freedom House România organizează conferința “Litigii pe Fonduri Europene“.

Vei participa în mod activ la dezbaterea unor probleme esențiale din domeniul fondurilor europene:
– este neregula definită prea extensiv?
– ce nereguli pot fi remediate?
– poate fi interesul financiar al UE afectat de nereguli minore?
– există mecanisme juridice de remediere a neregulilor?

Vei afla cum să gestionezi situațiile practice de suspiciune de fraudă/nereguli și consecințele financiare ale acestora.

Taxă participare: 600 LEI*
Participare 2 zile de conferință
Prânz
Cină
Mapă de participant

Avantaje
– Suport Bilingv
Se oferă traducere din/în română și engleză
– Subiecte cu impact major
O abordare actuală a aspectelor-cheie ale accesării, gestionării riscurilor financiare și mecanismelor juridice specifice fondurilor europene
– Speakeri
Eugenia Marin, judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția contencios-administrativ și fiscal
Răzvan Ifrim, directorul Direcției de Coordonare – Metodologie din cadrul Autorității de Audit a Curții de Conturi a României, specializat în auditarea fondurilor nerambursabile acordate de către UE
Marius Mihai Vasiliu, expert in auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE și în verificarea indiciilor de nereguli și fraudă
Laura Farca, avocat cu experiență în materia achizițiilor publice, fonduri structurale, probleme de real estate și de mediu
Maria Ntziouni-Doumas, șef de unitate adjunct în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă

Vei dobândi competențe aprofundate cu privire la aspecte legate de fraudarea fondurilor europene:
– înțelegerea indicatorilor de fraudă și exemplificarea cu studii de caz
– înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudei și neregulilor, din perspectiva consecințelor de ordin administrativ, civil și penal
– mecanismele judiciare aplicabile în domeniul fondurilor europene
– întinderea răspunderii pentru fraudă și nereguli

Participă la dezbateri: reprezentanții autorităților de management, judecători, procurori, avocați și reprezentanți ai poliției judiciare.

Program
27 februarie 2019
9:00 Sosirea și înregistrarea participanților
9:30 Discurs introductiv și prezentarea programului conferinței
9:45 Cadrul legislativ care protejează interesele financiare ale Uniunii Europene în România
12:00 Evaluarea și controlul ex-ante al cererii de finanțare
Evaluarea și controlul pe parcursul implementării proiectelor finanțate
Auditul ex-post
14:30 Probleme în atragerea și utilizarea fondurilor UE. Monitorizare și sancțiuni
16:30 Recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului național și bugetului UE
17:45 Concluziile primei zile a conferinței

28 februarie 2019
9:00 Bune practici pentru prevenirea și controlul fraudei. Măsuri pentru autoritățile publice. Achizițiile publice centralizate. Indicatori de fraudă. Expertiza transnațională și transferul de bune practici
11:00 Expertiza transnațională și transferul de bune practice. Măsuri de ordin legal și administrative pentru combaterea fraudei
Protecția beneficiarilor împotriva fraudării de către parteneri. Protecția partenerilor de fraudare din partea beneficiarilor
Bune practici și mecanisme de protecție a beneficiarilor în relație cu autoritățile de management
Propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ pentru transpunerea bunelor practici în prevenirea și combaterea fraudei/neregulilor
13:30 Evaluarea documentelor programatice și de implementare a programelor operaționale aferente perioadei 2014-2020: POCA & PNDR
15:30 Evaluarea documentelor programatice și de implementare a programelor operaționale aferente perioadei 2014-2020: POCU & POAD; POR
Măsuri administrative și legislative pentru cadrul financiar curent și următor
17:00 Concluzii. Închiderea Conferinței

Aceste conferințe sunt finanțate de programul HERCULE III al Uniunii Europene.


* mai multe detalii la adresa de e-mail: proiectolaf@freedomhouse.ro / alexandra.vaduva@freedomhouse.ro
sau nr. de telefon: +40731909907

Evenimente conexe