Achiziții publice pentru avansați [praxis] / 9 mai 2019

Av. Iuliana Leon, Managing Associate ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII, este avocat specializat în domeniul achiziţiilor publice, concesiunilor și parteneriatelor public-privat.

Are o experienţă relevantă de 13 ani în materia procedurilor de atribuire a contractelor publice.

De-a lungul carierei, Iuliana Leon a acordat consultanţă juridică atât operatorilor economici partipanți la procedurile de atribuire, cât şi autorităţilor contractante cu privire la pregătirea, organizarea şi desfășurarea procedurilor de atribuire a unor contracte publice cu obiect complex, în domeniul infrastructurii de transport rutier și maritim, energiei, serviciilor de utilități publice, achizițiilor din domeniul apărării și securității, achizițiilor cu obiect inovator.

Expertiza deținută vizează și consultanța juridică acordată în etapa de implementare a contractelor publice.

Iuliana Leon a făcut parte din echipa de experți juridici selectați de Banca Europeană de Investiții să asiste Ministerul Fondurilor Europene în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, a participat la desfășurarea consultării publice naționale a proiectului de lege privind achizițiile publice, și acordat asistență în etapa de avizare a proiectului de lege.

AVANTAJE
# Explicații punctuale, practice
# Discuții în cerc restrâns
# Atmosferă relaxată
# Diplomă de participare
(eliberată de Societatea de Știinte Juridice)

Nu se filmează, nu se înregistrează.

Unde
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
București 3, str. Turturelelor 50, et. 4

Când
Joi, 9 mai 2019, 14:00-18:00

Tematica

1. Pregătirea achiziției publice a) Consultarea prealabilă a pieței – cum se face? de unde până unde? b) Structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător

2. Achiziții publice verzi

3. Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Jurisprudență CJUE

4. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant a) Terț susținător și / sau subcontractant; b) Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare; c) Jurisprudență CJUE.

5. Documentul european de achiziție unic (DEAU)

6. Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică. Factori de evaluare

7. Modificarea contractului de achiziție publică a) Clauze de revizuire; opțiuni; b) Revizuirea prețului contractului de achiziție publică; c) Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; d) Înlocuirea contractantului; e) Plata directă a subcontractantului; f) Jurisprudență CJUE.

8. Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice a) Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire; b) Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; c) Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; d) Jurisprudență CJUE.

Răspunsuri la întrebări

ATELIERE JURIDICE


Taxa de participare: 400 lei + TVA
Gratuit pentru membri


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

Înscrieri, informații suplimentare și întrebări
Irina RrimaruIrina Rîmaru
Key Projects Manager JURIDICE.ro
evenimente@juridice.ro

0764792895