867 citiri

Câteva considerații relative la infracțiuni privind comerțul electronic / 22 aprilie 2019, București

Baroul București, în derularea programului de pregătire profesională continuă pe care îl pune la dispoziție gratuit avocaților, organizează cursul

Câteva considerații relative la infracțiuni privind comerțul electronic

București, Baroul București, Sala de Festivități “Avocat Flavius Teodosiu”, etaj VI

22 aprilie 2019, 14:00-16:00

Acreditare INPPA: 5 ore de formare profesională

Lector
consilier avocat Ion Ilie-Iordăchescu

Înscrierea la curs se realizează prin intermediul aplicației on line de pe site-ul Baroului București, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe