2,652 citiri

Provocări Contemporane în Dreptul Administrativ din Perspectivă Interdisciplinară (ed. 2) / 17 mai 2019, București

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din București organizează conferința internațională

Provocări Contemporane în Dreptul Administrativ din Perspectivă Interdisciplinară (ed. 2)

București, Academia de Studii Economice

17 mai 2019

Tematica Conferinței
Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional.

În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor administrative, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele două secţiuni:
I. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional.
II. Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința este agreată de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților prin acordarea de puncte de pregătire profesională avocaților participanți.

Locul de desfășurare
Conferința va avea loc în Academia de Studii Economice din București.

Publicații
Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics).
– într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul va fi indexat în Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics), Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, WorldCat, RePEc – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice si administrative (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, Doaj, IndexCopernicus, RePEc): Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Revista de Drept Public.

Reduceri de la taxele de participare
– Profesorii Academiei de Studii Economice din București și membrii Societății de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere între 20% si 25% din taxa de înscriere. Pentru detalii clic aici.
! Dacă doriți să dobândiți calitatea de membru în Societatea de Științe Juridice și Administrative clic aici.

Termene limită
5 mai 2019: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice.
10 mai 2019: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
12 mai 2019: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
14 mai 2019: plata taxei de participare.

:: Formularul de înscriere


* mai multe detalii la adresa de e-mail: catalin.sararu@alpaconference.ro

Evenimente conexe