694 citiri

Traducerile juridice – perspective interdisciplinare / 9-10 mai 2019, Iași

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează conferința

Traducerile juridice – perspective interdisciplinare

Iași, Facultatea de Drept

9-10 mai 2019

Conferința va avea loc în cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”, cu ocazia aniversării a doisprezece ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, a preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019 și a Zilei Europei, pe data de 9 mai. Ne onorează cu prezența în calitate de invitați speciali prof. dr. Larisa SCHIPPEL de la Centrul de Traductologie al Universității din Viena – Keynote Speaker, traducători din cadrul Comisiei Europene și al Parlamentului European și juriști-lingviști din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceștia din urmă vor organiza un atelier special pentru traducătorii externi (freelance), în vederea îmbunătățirilor tehnicilor de traducere și căutarea/formarea de noi colaboratori pentru instituțiile europene.

Traducerea discursului juridic nu este un demers strict funcțional, ci reprezintă și un mijloc de transfer cultural, de standardizare și îmbogățire a limbii, un proces ce presupune suprapunerea de domenii multiple (științe juridice, știința traducerii, lingvistică, stilistică, studii culturale, chiar coloniale și post-coloniale – din perspectivă istorică), dreptul fiind disciplina care reglementează aspectele vieții și conviețuirii într-o societate și într-o cultură.

Fiind vorba despre un discurs specializat, ce se supune unor norme stricte de redactare, traducerea juridică va presupune o analiză lingvistică și traductologică. Care sunt normele lingvistice ce guvernează discursul juridic și, implicit, traducerea sa? Este traducerea juridică un gen aparte, ce presupune constrângeri specifice, intraductibil, metode specifice de traducere? În ce măsură chestiunea fidelității-infidelității este relevantă în traducerea juridică? Poate fi aplicată perspectiva funcționalistă în cazul traducerii juridice? Ce rol joacă standardizarea terminologiei? Putem vorbi despre echivalență funcțională în traducerea juridică?

Dincolo de analiza lingvistică, terminologică și traductologică, abordarea discursului juridic din perspectiva culturii pe care aceasta se fundamentează este esențială din perspectiva juristului, traducătorului, traductologului sau profesorului de limbi străine. Textul juridic este pe alocuri hibrid, împrumutând discurs specializat din toate domeniile pe care încearcă să le normeze. Însă, spre deosebire de alte limbaje de specialitate care tind să devină universale, discursul juridic este expresia unei societăți și culturi în permanentă evoluție, de unde inerentele dificultăți de traducere care apar odată cu transpunerea în limba țintă. În acest context, culturemul juridic reprezintă una dintre principalele provocări pentru atât pentru traducător, îndeosebi atunci când nu există terminologie standardizată sau dicționare de specialitate, cât și pentru jurist în interpretarea, transpunerea și aplicarea textului tradus. Analiza particularităților culturii juridice sursă constituie un demers esențial, prealabil procesului de traducere.

O noutate în cadrul prezentei ediții a conferinței o reprezintă abordarea traducerii juridice din perspectivă didactică, în cadrul cursurilor de traducere specializată și a cursurilor de limbă străină adresate studenților, dar și a cursurilor de formare și perfecționare a juriștilor și traducătorilor. Care sunt competențele necesare, de ordin lingvistic, terminologic și cultural, și cum pot fi acestea dobândite? Cum este asigurată formarea traducătorului autorizat? Care este statutul acestuia în societatea actuală?

Astfel, analiza discursului juridic în traducere din perspectivă lingvistică, traductologică, didactică, culturală și, desigur, din perspectiva științelor juridice, are menirea de a sublinia complexitatea acestuia și dificultățile specifice unui atare demers. Disciplinele din perspectiva cărora va fi analizată problematica propusă sunt:
– Studii juridice și studii europene: dificultățile de traducere generate de diferențele care există între sistemele juridice, problematica transpunerii și interpretării textului tradus, demersul traducerii acquis-ului comunitar în cadrul structurilor Uniunii Europene, instituții și poziții responsabile pentru traducere, cerințele necesare pentru acestea, probleme legate de multilingvism și barierele lingvistice, tehnologii și proiecte menite a îndepărta neajunsurile;
– Teoria traducerii: traducerea juridică – dificultăți, limite, metodologie;
– Lingvistică: rigorile specifice limbajului juridic și evoluția acestuia sub auspiciile integrării României în UE;
– Studii culturale: traducerea ca mijloc al transferului cultural, influența traducerilor juridice asupra evoluției socio-culturale;
– Didactică: metode de predare a limbajului și a traducerii de texte de specialitate, dificultăți și strategii. Competențe lingvistice, terminologice și culturale necesare traducătorului și juristului în devenire.

Secțiunile sunt de interes atât pentru specialiștii din domeniu, cât și pentru studenții Facultăților de Drept și Litere, oferind un cadru ideal pentru dezbateri de ordin teoretic și analitic, precum și o perspectivă multidisciplinară asupra posibilităților de dezvoltare a carierei și asupra tehnicilor de traducere și predare. Limbile de lucru ale conferinței sunt limbile română și engleză, în cadrul secțiunilor și atelierelor vor fi utilizate limbile oficiale UE.

Pentru înregistrare, vă rugăm să transmiteți titlul comunicării sau al atelierului, însoțit de un rezumat de maxim o jumătate de pagină, pe adresele de e-mail iuliazup@gmail.com sau carmen.ciobaca@gmail.com, până la data de 15 aprilie 2019.

Lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi publicate ulterior într-un supliment tematic al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Științe juridice, revistă științifică evaluată CNCS în categoria B, indexată BDI (HeinOnline, CEEOL). Participanții la conferință vor pune la dispoziția organizatorilor textele comunicărilor, pentru publicare, până la data de 1 septembrie 2019.

Organizatori
Lect. dr. Iulia-Elena Zup
Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă

Evenimente conexe