557 citiri

Asistenţă şi acţiuni administrative în soluţionarea sesizărilor privind activitatea autorităţilor publice locale / 12 aprilie 2019, Iași

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează atelierul de lucru

Asistenţă şi acţiuni administrative în soluţionarea sesizărilor privind activitatea autorităţilor publice locale

Iași, Facultatea de Drept, Sala Vespasian Pella

12 aprilie 2019

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Atelierul de lucru cu tema “Asistenţă şi acţiuni administrative în soluţionarea sesizărilor privind activitatea autorităţilor publice locale”, organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.

Evenimentul va avea loc vineri, 12 aprilie 2019, începând cu ora 09.30, Sala Vespasian Pella, Facultatea de Drept, situată în corpul A al Universității (Blvd. Carol I, nr. 11)

La eveniment vor participa reputaţi profesionişti în domeniul dreptului, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor administrației publice locale si/sau centrale, cu precădere personal cu atribuții/în legatură cu activitatea sistemului judiciar.

Evenimentul face parte dintr-o serie de consultări realizate în cadrul proiectului amintit, în vederea identificării celor mai frecvente probleme din administrația publică şi sistemul de justiție în relaţia cu cetățenii şi care se pot rezolva prin asistență şi acțiuni administrative (înainte de a se apela la justiție) prin dezvoltarea şi promovarea a 3 proceduri model de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor/sesizărilor cetăţenilor.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul dezbaterilor veți putea realiza intervenții prin care să relevaţi aspecte/cazuri din activitatea Dumneavoastră profesională privind probleme sau pretinse abuzuri/nereguli în administraţie sau justiţie, dificultăţi funcţionale, erori sau necorelări normative percepute ca nereguli sau abuzuri, modalităţile de informare a beneficiarilor/cetăţenilor cu privire la drepturile pe care le au şi procedurile aplicabile la nivel instituţional, norme etice/deontologice proprii privind relaţia cu cetăţenii/beneficiarii, precum şi soluţii posibile la problemele/neregulile constatate.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment, până la data de 10 aprilie 2019 (ora 14:00) la adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Constantin Hălăngescu – asistent proiect – partener UAIC, e-mail: asf.drept@uaic.ro.

Evenimente conexe