955 citiri

Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2019 (ed. 7) / 17-18 mai 2019, București

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale în parteneriat cu Asociaţia Română de Drept și Afaceri Europene organizează conferința internațională

Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2019 (ed. 7)

București, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

17-18 mai 2019

Reviste
Academic Journal of Economic Studies
Economic Studies Journal
Economic Thought
Revista de Economie Mondială
Global Economic Observer
Social Economic Debates
Pandectele romane

Preşedinţi de onoare
Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI – Preşedinte fondator, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU – Preşedinte Senat, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Cristiana CRISTUREANU – Rector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Invitaţi de onoare
Acad. Prof. univ. dr. hab. Grigore BELOSTECINIC – Rector Academia de Studii Economice, Republica Moldova
Acad. Prof. univ. dr. Lucian Liviu ALBU – Academia Română

Comitet ştiinţific
Prof. univ. dr. Cristian DUMITRESCU, AAI, UCDC
Prof. univ. dr. Mircea COŞEA, UCDC
Prof. univ. dr. Marinella TURDEAN – Prorector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Alexandru STEFĂNESCU – Prorector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (UCDC)
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ – Prorector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Acad. Dumitru MOLDOVAN, Republica Moldova
Acad. Serghei GREBENICOV, Federaţia Rusă
Acad. Nikolay SUKHACEV, Federaţia Rusă
Acad. Vasil PENCHEV, Rousse, Bulgaria
Dr. Valeriu-Ioan FRANC, CS I, Director adjunct, INCE, Academia Română
Prof. Dr. Iskra Christova-Balkanska, Institutul de Cercetări Economice, Academia Bulgară de Ştiinţe (ERI, BAS)
Prof. Dr. Tatiana Houbenova-Delisivkova, ERI, BAS
Dr. Simona MOAGAR POLADIAN, CS I, Director IEM
Dr. Napoleon POP, CS I, Director științific IEM
Prof. univ. dr. Luigi DUMITRESCU, Prorector, ULB Sibiu
Dr. Petre PRISECARU, CS I, IEM
Dr. Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI, CS II, IEM
Dr. Alina Ligia DUMITRESCU, CS II, IEM
Prof. univ. dr. Florence Benoit ROHMER, Franţa
Prof. univ. dr. Jan SADLAK, UNESCO Bucureşti
Prof. univ. dr. Borys BUDKA, Katowice, Poland
Prof. univ. dr. Cezmi KARASU, Ankara, Turcia
Prof. univ. dr. Vulfs KOZLINSKI, Riga, Letonia
Prof. univ. dr. Laszlo BORBAS, Budapesta, Ungaria
Prof. univ. dr. Herve DEFALVARD, Université Paris – Est, Marne – La – Vallée, Franţa
Prof. univ. dr. Filomena MAGGINO, Florenţa, Italia
Prof. univ. dr. Constanţa CHIŢIBA, AAI , CS I
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE, AAI, UCDC
Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU, Director ICSM, UCDC
Prof. univ. dr. Nicolae NEACŞU, ICSM, UCDC
Prof. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU, AAI, UCDC
Conf. univ.dr. Cezar MILITARU, MTC, UCDC
Conf. univ. dr. Agata POPESCU, Director IIDO, UCDC
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU, AAI, UCDC
Conf. univ. dr. Doina Maria TILEA, AAI, UCDC
Conf. univ.dr. Oana MIONEL, AAI, UCDC
Conf. univ. dr. Violeta RĂDULESCU, ASE
Conf. univ.dr. Nely MILITARU, ASE
Conf. univ. dr. Florin CIURLĂU, FBC, UCDC
Lect. univ. dr. Iuliana POP, ASE
Lect. univ. dr. Viorel MIONEL, ASE
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU, AAI, UCDC
Lect. univ. dr. Anca COSTEA-DUNARINTU, MTC, UCDC
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR, AAI, UCDC
Lect. univ. dr. Andreea Monica NAE PREDONU, AAI, UCDC

Comitet de organizare
Dr. Alina Ligia DUMITRESCU, CS II, IEM
Dr. Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI, CS II, IEM
Prof. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU, AAI, UCDC
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE, AAI, UCDC
Prof. univ.dr. Nicoleta-Elena HEGHEŞ, SJA, UCDC
Prof. univ. dr. Daniel Mihai ŞANDRU, SJA, UCDC
Conf. univ. dr. Agata POPESCU, SJA, UCDC
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ, AAI, UCDC
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU, AAI, UCDC
Conf. univ. dr. Doina Maria TILEA, AAI, UCDC
Conf. univ. dr. Oana MIONEL, AAI, UCDC
Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, SJA, UCDC
Conf. univ. dr. Marius RADU, SJA, UCDC
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU, AAI, UCDC
Lect. univ. dr. Anca COSTEA DUNARINTU, MTC, UCDC
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR, AAI, UCDC
Lect. univ. dr. Alexandra MORARU, LLS, UCDC
Lect. univ. dr. Constantin GEORGESCU, AAI, UCDC
Lect. univ. dr. Andreea Monica NAE PREDONU, AAI, UCDC
Dr. Dragoş ZAHARIA, CS II, INCDSB

Program
17 mai 2019
10:00-10:30 Înregistrarea participanţilor, distribuirea mapelor şi a programului conferinţei;
10:30-12:30 Deschiderea şi prezentarea lucrărilor în plen;
12:30-13:00 Coffee break;
13:00-14:30 Continuarea lucrărilor în plen;
14:30-15:00 Pauză;
15:00-17:00 Susţinerea lucrărilor în secţiuni paralele;
17:00-17:30 Coffee break;
17:30-19:00 Continuarea susţinerii lucrărilor în secţiuni paralele;

18 mai 2018
9:00-11:00 Continuarea lucrărilor în plen;
11:00-11:30 Coffee break;
11:30-13:00 Reunire în plen. Concluzii.

Lucrările conferinţei internaţionale se vor desfăşura la sediul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4.

Toate informaţiile necesare privind repartizarea lucrărilor pe secţiuni vor fi comunicate în timp util.

Persoane de contact
Conf. univ. dr. Oana MIONEL
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR

Adresă de corespondenţă: conferintarei@gmail.com

Înscriere
Înscrierea se face la adresa: conferintarei@gmail.com.
În mesajul transmis pentru înscriere se va menţiona „Conferinţă internaţională” şi se vor preciza:
– titlul lucrării (în engleză şi română),
– numele autorului/autorilor, gradul didactic şi ştiinţific, afilierea şi adresele de email ale autorilor.
Se vor accepta maximum două lucrări pentru fiecare participant în calitate de autor sau co-autor.

Instrucţiuni privind redactarea lucrărilor
Lucrările in extenso se vor redacta în limba engleză. Lucrările prezentate şi acceptate după evaluare vor fi publicate în revistele Academic Journal of Economic Studies, Economic Studies, Economic Thought, Revista de Economie Mondială, Global Economic Observer şi Social Economic Debates, indexate BDI.
Redactarea lucrărilor se va face respectând condiţiile fiecărei publicaţii:
Revista Academic Journal of Economic Studies:
http://www.ajes.ro/guide_for_authors/;
Economic Studies Journal, Economic Thought:
https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0;
https://www.iki.bas.bg/en/economic-thought-journal-0;
Revista de Economie Mondială și Global Economic Observer:
https://ideas.repec.org/s/iem/journl.html;
http://www.globeco.ro/authors-guidelines/.
Revista Social Economic Debates:
http://www.economic-debates.ro/instructions.php

Condiţii de participare şi publicare
Lucrările conferinţei se vor susţine atât în sesiune plenară, cât şi în secţiuni paralele. Participanţii înscrişi în programul conferinţei vor primi o diplomă de participare.
Lucrările susţinute în cadrul conferinţei vor fi publicate numai după procesul de selecţie în condiţiile respectării normelor de redactare ale publicaţiilor menţionate anterior.

Termene importante
1 mai 2019 – înscrierea în programul conferinţei
10 mai 2019 – notificarea acceptării lucrărilor

Obiective
a) Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi promovarea relaţiilor economice ale României cu celelalte ţări.
b) Crearea de punţi de legătură între cercetarea fundamentală şi deciziile de politică economică, pe baza analizelor empirice.
c) Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti, a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (prin intermediul Institutului de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare şi a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale).
d) Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în sistemul european şi internaţional al cercetării.
e) Elaborarea de studii comparative între nevoia de dezvoltare şi nivelurile atinse în domeniile prioritare.
f) Identificarea de soluţii viabile la problemele globale.
g) Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar şi formarea de parteneriate, în vederea participării la proiecte finanţate din programe europene (spre exemplu – Orizont 2020).

Secţiuni
I. Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
Economie şi afaceri internaţionale, Comerţ internaţional, Investiţii străine directe, Conjunctura economiei mondiale,
Responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă,
Etică în afacerile internaţionale.

II. Cadrul actual al mediului de afaceri global
Politici economice, e-business, Cercetări de piaţă,
Politici şi programe de marketing,
Finanţe, Contabilitate şi Audit
Sisteme informatice

III. Noua ordine economică internaţională
Provocările mediului economic global
Reforma organizaţiilor internaţionale
Noi centre de putere economică la nivel mondial

IV. Mediul socio-juridic și educaţional global
Drept, Mediere, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice
Istorie, Filologie, Ştiinţe ale comunicării

Evenimente conexe