400 citiri

Cinci decenii de aplicare a reglementărilor Bruxelles (1968 – 2018) – perspective privind soluționarea litigiilor de comerț internațional / 23 aprilie 2019, București

Facultatea de Drept, Universitatea din București, prin Centrul de Studii în Arbitraj Comercial Internațional și Editura C.H. Beck organizează conferința

Cinci decenii de aplicare a reglementărilor Bruxelles (1968 – 2018) – perspective privind soluționarea litigiilor de comerț internațional

București, Facultatea de Drept, Sala Stoicescu

23 aprilie 2019, 9:00

Convenția de la Bruxelles, Regulamentul Bruxelles I și Regulamentul Bruxelles I Bis au oferit timp de jumătate de secol regimul juridic aplicabil în materie de competență internațională, recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești străine.

Evenimentul își propune, pe de-o parte, să valorifice științific aplicarea timp de jumătate de secol a acestor reglementări, iar, pe de altă parte, să invite la dezbaterea unor probleme juridice de actualitate, în contextul amplificării considerabile a raporturilor de comerț cu element de extraneitate.

Conferința va aborda chestiuni de competență internațională în materie comercială, de recunoaștere și executare a hotărârilor străine, relația dintre reglementările Bruxelles și alte instrumente normative, precum și raporturile dintre reglementările Bruxelles și arbitrajul comercial internațional.

:: Programul

Evenimente conexe