622 citiri

Rolul și statutul sistemelor judiciare într-o Europă în schimbare / 30 mai 2019, București

Școala doctorală de drept, Universitatea din București, organizează seminarul

Rolul și statutul sistemelor judiciare într-o Europă în schimbare

București, Facultatea de Drept, Sala Stoicescu

30 mai 2019, 15:00-19:00

În ultimii câțiva ani Ungaria, Polonia, România, Serbia, Ucraina, Turcia și alte țări europene au cunoscut reforme importante ale sistemelor lor judiciare, care au vizat rolul și statutul judecătorilor, organizarea instanțelor judecătorești, competența generală a respectivelor sisteme judiciare. Doctoranzii din Italia și România sunt invitați să împărtășească și să dezbată rezultatele parțiale ale cercetărilor lor pe aceste teme, într-o încercare de facilitare a unei abordări de drept comparat a reformelor judiciare recente din Europa.

Evenimente conexe