Conferința Gheorghe Beleiu (ed. 1) / 23-24 mai 2019, București. VIDEO

SPEAKERI ȘI TEMATICĂ | VIDEO

Departamentul de Drept privat din cadrul Facultății de Drept a Universității București, în parteneriat cu Asociația Conferințele Facultății de Drept, organizează

Conferința Gheorghe Beleiu (ed. 1)

– Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice –

București, Palatul Facultății de Drept, Aula Magna

23-24 mai 2019

Partener media: JURIDICE.ro

La inițiativa prof. univ. dr. Romeo-Radu Popescu, directorul Departamentului de Drept privat din cadrul Facultății de Drept a Universității București, în acest an debutează o serie de conferințe organizate în amintirea Profesorului Gheorghe Beleiu. Coordonatorul primei ediții a acestor conferințe este prof. univ. dr. Marian Nicolae.

Pe lângă cadre didactice din cadrul Departamentului, la conferință vor susține intervenții și invitați din partea celorlalte departamente ale Facultății de Drept, precum și invitați din cadrul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Temele care vor fi prezentate în cadrul conferinței sunt următoarele (în ordinea alfabetică a vorbitorilor):
– conf. Adriana ALMĂȘAN: Aplicarea relațională a principiului pacta sunt servanda
– prof. Marieta AVRAM: Nulitatea amiabilă poate fi și unilaterală? Unele aplicații în materia societăților
– asist. Vladimir DIACONIȚĂ: Condițiile și efectele impreviziunii
– prof. Răzvan DINCĂ: Transferul contractual accesoriu. Câteva probleme
– conf. George-Alexandru ILIE: Probleme teoretice și practice privind principiul resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis
– prof. Marian NICOLAE: Despre declarația unilaterală de rezoluțiune și reziliere. Probleme teoretice și practice
– asist. Cristian PAZIUC: Eroarea scuzabilă – standard și aplicații practice
– prof. Romeo POPESCU: Renunțarea la moștenire
– conf. Monica RAȚIU: Nulitatea contractului de achiziție publică mascat într-un alt tip de contract
– conf. Radu RIZOIU: Când penalul ține loc de civil: Despre soarta ipotecii în cazul desființării titlului
– prof. Valeriu STOICA: Imprescriptibilitatea nulității absolute: o soluție discutabilă
– lect. Doru TRĂILĂ: Actul juridic de opțiune succesorală – unele aspecte teoretice și practice
– lect. Gheorghe-Liviu ZIDARU: Căi procesuale de invocare a nulității actului juridic civil

Invitați speciali:
– acad. prof. CORNELIU BÎRSAN – Despre Gheorghe Beleiu!
– acad. prof. Liviu POP: Ordinea publică clasică și ordinea publică modernă în actele juridice civile
– prof. Ionuț-Florin POPA: Cât de concretă e buna-credință?

Program
Joi, 23 mai 2019
8:30 Primirea și înregistrarea participanților
9:00 Deschiderea conferinței
Prof. Flavius-Antoniu Baias, Prof. Radu-Romeo Popescu, Prof. Marian Nicolae
9:30 Acad. prof. Corneliu Bîrsan – Despre Gheorghe Beleiu!
10:00 Acad. prof. Liviu Pop – Ordinea publică clasică și ordinea publică modernă în actele juridice
10:30 Pauză
11:00 Prof. Radu-Romeo Popescu – Renunțarea la moștenire
11:30 Prof. Ionuț-Florin Popa – Cât de concretă e buna-credință?
12:00 Dezbateri
Pauză de prânz
14:00 Prof. Marieta Avram – Nulitatea amiabilă poate fi și unilaterală? Unele aplicații în materia societăților
14:30 Prof. Monica Rațiu – Nulitatea contractului de achiziție publică mascat într-un alt tip de contract
15:00 Lect. Gheorghe-Liviu Zidaru – Căi procesuale de invocare a nulității actului juridic civil
15:30 Dezbateri
16:00 Pauză
16:30 Prof. Valeriu Stoica – Imprescriptibilitatea nulității absolute: o soluție discutabilă
17:00 Conf. Radu Rizoiu – Când penalul ține loc de civil: despre soarta ipotecii în cazul desființării titlului
17:30 Conf. George-Alexandru Ilie – Probleme teoretice și practice privind principiul resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis
18:00 Dezbateri

Vineri, 24 mai 2019
9:00 Prof. Marian Nicolae – Despre declarația unilaterală de rezoluțiune și reziliere. Probleme teoretice și practice
9:30 Asist. Cristian Paziuc – Eroarea scuzabilă – standard și aplicații practice
10:00 Asist. Vladimir Diaconiță – Condițiile și efectele impreviziunii
10:30 Dezbateri
11:00 Pauză
11:30 Prof. Răzvan Dincă – Transferul contractual accesoriu. Câteva probleme
12:00 Conf. Adriana Almășan – Aplicarea relațională a principiului pacta sunt servanda
12:30 Lect. Doru Trăilă – Actul juridic de opțiune succesorală – unele aspecte teoretice și practice
13:00 Dezbateri
Închiderea conferinței

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile în sală, și nu se percep taxe de participare.

Înscrierea se va face prin email, la adresa conferinta@drept.unibuc.ro.

:: Detalii