2,636 citiri

Conferința Internațională Bienală / 1-2 noiembrie 2019, Iași

Asociația Internațională de Drept si Științe Conexe organizează

Conferința Internațională Bienală

– Instituția Familiei. Tradiție, Reformă, Uniformizare și Perspective –

Iași

1-2 noiembrie 2019

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI TEMATICA CONFERINȚEI
Organizarea conferinței având în centrul dezbaterilor instituția familiei răspunde necesității identificării fundamentelor relațiilor sociale care constituie obiectul reglementărilor normelor juridice specifice.

Obiectivele principale al conferinței sunt: abordarea integrativă a instituției familiei și deschiderea dialogului între reprezentanții științelor sociale pentru instituirea unor norme juridice care să reflecte preocuparea pentru dezvoltarea armonioasă a relațiilor de familie.

Conferința își propune să reunească specialiști și practicieni pe domeniul relațiilor de familie privite din perspective diferite ce țin de: dreptul familiei, dreptul internațional privat, drept internațional privat european, procesul civil internațional, drept comparat, drept civil, drept procesual civil, drept european și drept internațional, drept penal, drept procesual penal, drept public, istoria dreptului și științe conexe.

Lucrările conferinței vor reflecta domeniul relațiilor de familie, se vor desfășura pe șapte secțiuni, menționate în fișa de înregistrare atașată, și urmează să fie publicate în cadrul unui volum/reviste monografic editat de organizatorii conferinței, cu participarea coordonatorilor pe secțiuni.

:: Formularul de înscriere
:: Varianta ENG

Evenimente conexe