Conferința Regională de Insolvență / 8 iunie 2019, Cluj-Napoca

Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI), în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (INM), organizează

Conferința Regională de Insolvență

Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept

8 iunie 2019

Conferința este acreditată INPPI cu 12 puncte de pregătire profesională și, de asemenea, este acreditată INPPA cu puncte acordate în baza criteriilor de evaluare INPPA.

Moderatori, vorbitori și teme
Dr. Nicoleta Țăndăreanu – Pronunţarea unei hotărâri judecătorești care să ţină loc de act de vânzare pentru un imobil adjudecat  la licitaţie în cadrul procedurii de insolvenţă – Studiu de caz.
Jud. dr. Csaba Bela Nasz – Aspecte privitoare la regimul juridic al creanțelor datorate cu titlu de impozit pentru bunurile valorificate în procedura insolvenței, grevate de o cauză de preferință, după data deschiderii procedurii insolvenței.
Prof. univ. dr. Vasile Nemeș (Gabriela Fierbințeanu – coautor) – Coordonatele măsurilor de restructurare preventivă și eficiența acestora.
Jud. dr. Mihaela Sărăcuț – Rolul judecătorului-sindic în executările silite individuale ale art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De ce judecătorul-sindic?
Av. dr. Antoniu Obancia – Prejudiciul penal și procedura insolvenței. Soluții de practică judiciară.
Av. dr. Andreea Deli Diaconescu – Propunerea de Directivă a Parlamentului European privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE.
Jud. dr. Marcela Comșa – Înscrierea creanţelor în tabelul preliminar/definitiv.
Jud. Flavius Moțu – Garanțiile atipice în cadrul procedurii de insolvență. Analiza unor garanții atipice, anterioare deschiderii procedurii insolvenței. Analiza nașterii unor garanții atipice, în cadrul perioadei de observație.
Av. Stan Tîrnoveanu – Analiza posibilei neconstituționalități a art. 5 pct. 72 (dublu prag) și a art. 143 alin. (1), teza finală (executarea finală în cadrul insolvenței) din Legea nr. 85/2014, așa cum a fost amendată de OUG nr. 88/2018.
Av. Cristina Ienciu-Dragoș – Practica judiciară cristalizată până în acest moment cu privire la   aplicabilitatea art. 143 alin. (1), astfel cum a fost modificat prin OUG 88/2018.
Florin Dragomir – Impactul normelor privind protecția mediului în procedura de insolvență.
Lect. univ. dr. Sergiu Golub – Operațiunile ”asimilate ipotecii” (art. 2347 C.civ.) sau despre Calul troian în procedurile de insolvență.
Simona Maria Miloș – moderator
Prof. univ. dr. Radu Bufan – moderator
Lect. univ. dr. Raul Felix Hodoș – Superprioritatea creanțelor fiscale. De la teorie la practică în actualitatea ultimelor modificări ale legislației insolvenței.

ATENȚIE!
Taxa de participare este de 500 lei/persoană (TVA inlcus). Numărul de locuri este limitat, astfel că înainte de înscriere și plată vă rugăm să verificați dacă mai există locuri disponibile, la tel. 021 327.56.96 sau e-mail: office@inppi.ro.

:: Formularul de înscriere