Reflecții asupra arestului la domiciliu și a propunerilor relative la executarea pedepselor la domiciliu / 27 iunie 2019, București

Baroul București, în derularea programului de pregătire profesională continuă pe care îl pune la dispoziție gratuit avocaților, organizează cursul

Reflecții asupra arestului la domiciliu și a propunerilor relative la executarea pedepselor la domiciliu

București, Baroul București, Sala de Festivități “Avocat Flavius Teodosiu”, etaj VI

27 iunie 2019, 14:00-16:00

Acreditare INPPA: 5 ore de formare profesională

Lector
consilier avocat Ion Ilie-Iordăchescu

Înscrierea la curs se realizează prin intermediul aplicației on line de pe site-ul Baroului București, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe