2,278 citiri

Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de Alienare Parentală / 27-28 iunie 2019, București

Tribunalului Bucureşti, în cadrul programului anual de formare profesională continuă descentralizată (FCD) aferent anului 2019, organizează conferința cu participare internațională

Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de Alienare Parentală

București, Tribunalului București, Sala de festivităţi

27-28 iunie 2019, 8:30

La conferinţă vor fi prezenți și vor avea intervenții judecători și procurori, experți din cadrul Ministerului Justiției, Curții Constituţionale a României, precum și specialiști internaționali în domeniu din Elveția, Germania, Marea Britanie și Israel, lucrările fiind moderate de lect. univ. dr. Simona Maria Vlădica.

Conferința se adresează exclusiv judecătorilor și procurorilor specializați în soluționarea litigiilor cu minori și de familie din cadrul instanțelor/parchetelor din București și din țară, consilierilor din cadrul Direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, psihologilor, medicilor psihiatri, auditorilor de justiție și studenților.

Obiectivul urmărit de organizatori este acela de formare a competențelor și abilităților magistraților, judecători și procurori, printr-o pregătire teoretică și practică, necesare identificării situațiilor de abuz emoțional, adoptării măsurilor adecvate pentru înlăturarea acestora, precum și conturarea unor posibile modificări legislative cu caracter de remediu, preventiv/sancționator.

Agenda
Ziua I – Joi, 27 iunie 2019
8:30 Înregistrarea participanților
9:00-9:15 Prezentarea temelor și obiectivelor conferinței – lector univ. dr. Simona Maria Vlădica
• Necesitatea abordării interdisciplinare a litigiilor cu minori în cazurile de alienare parentală – Judecător Laura Radu – Președintele Tribunalului București
9:15-9:45 Evaluarea psihologică a minorului în context familial în procesele civile și penale: procedură și obiective. Importanţa identificării tipurilor de co – parentalitate, a stilurilor parentale şi a tipurilor de ataşament în soluţionarea litigiilor cu minori – psiholog dr. Gabriela Marc – D.G.A.S.P.C. Sector 5 București
9:45-10:15 Alienarea parentală ca formă severă de abuz emoțional. Caracteristicile alienatorului, alienatului, copilului victima. Medierea ca modalitate de prevenție a alienării parentale – lector univ. dr. Simona Maria Vlădica
10:15-10:45 Parental Alienation in Germany – from the legal foundation to the appearance of parental alienation regardless of it; from the perpective of judges to the perspective of the children involved – dr. iur. Dipl. soc-eco. Stud. psh. Jorge Guerra González, Advocate of the Child/Guardian ad litem (Verfahrensbeistand) – Germany
10:45-10:50 Prezentare film: adult-victimă alienare
10:50-11:00 Întrebări și răspunsuri – sesiune interactivă
11:00-11:30 Pauză de cafea
11:30-12:00 Actualități privind Regulamentul 2201/2003. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prezentare Manual cooperare judiciară – dr. Viviana Onaca – Ministerul Justiției
12:00-12:30 Măsurile dispuse de instanța de judecată, în procesele civile, în cazurile de alienare parentală – judecător Marius Pătrașcu, Judecătoria sectorului 4 București
12:30-13:15 Repere psihologice în audierea și ascultarea copilului în procesele civile/penale (Pregătirea psihologică prealabilă, tehnici de audiere adaptate nivelului de dezvoltare al copilului, ascultare propriu-zisă a acestuia) – judecător Cristina Cristea – Tribunalul București; psiholog clinician Georgiana Copoiu – D.G.A.S.P.C. Sector 5 București
13:15-13:30 Întrebări și răspunsuri – sesiune interactivă
13:30-14:30 Pauză de masă
14:30-15:00 Expertiza psihologică:
• Procedura de expertiză în alienarea parentală – expert psiholog Cristina Bogdan
• Obiectivele urmărite în cadrul unei expertize psihologice – lector univ. dr. Simona Maria Vlădica
15:00-16:00 Expertiza psihologică – mijloc de probă util în soluționarea dosarelor cu minori. Necesitatea reglementării distincte a expertizei psihologice ca mijloc de probă în procesul penal. Practică judiciară relevantă – procuror dr. Laurențiu Sorescu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
• Necesitatea reglementării distincte a expertizei psihologice ca instrument de lucru în litigiile cu minori – elemente de practică judiciară – judecător Mihaela Daicu – Judecătoria sectorului 3 București
• Consilierea psihologică a minorului și a părinților înaintea, în timpul și în afară procesului – psiholog dr. Gabriela Marc – D.G.A.S.P.C. Sector 5 București
16:00-16:30 Executarea silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minori – judecător Alina Vasilache – Judecătoria sectorului 6 București
16:30-17:00 Întrebări și răspunsuri – sesiune interactivă
17:00 Închiderea primei zile a conferinței

Ziua a II-a – Vineri, 28 iunie 2019
9:00-9:45 Infracțiunile generate de fenomenul alienării parentale – prezentare de cazuri – procuror Remus Tomescu – prim-procuror adjunct Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 București; judecător Mihaela Daicu – Judecătoria sectorului 3 București
9:45-10:15 Procedura de executare a hotărârilor judecătorești referitoare la minori în jurisprudența Curții Constituționale a României – conf. univ. dr. Marieta Safta – Prim Magistrat – asistent Curtea Constituțională a României; drd. Iulia Nistor
10:15-10:45 Working with post-separation pathological splitting in children – Nick Woodall – therapeutic mediator and expert witness – United Kingdom
10:45-11:00 Întrebări și răspunsuri – sesiune interactivă
11:00-11:30 Pauză de cafea
11:30-12:00 Alienarea parentală – Evaluarea psihiatrică a minorului – S.L. dr. Florina Rad; as. univ. dr. Buica Alexandra; as. univ. dr. Mihaela Stancu; dr. Lucia-Emanuela Andrei; prof. dr. Iuliana Dobrescu
12:00-12:30 Preventing contact failure and alienation, a tripartite approach – judge Philip Markus – Israel
12:30-13:00 Întrebări și răspunsuri – sesiune interactivă
13:00-14:00 Pauză de masă
14:00-14:30 Diagnoses associated with parental alienation syndrome in child custody dispute forensic investigations – Dre Marina Walter-Menzinger, Médecin adjointe – Switzerland
14:30-15:00 Aspecte privind răpirea internațională de copii. Convenția de la Haga din 1980. Cadru general – judecător Andreea Mateescu – Tribunalul București
15:00-15:30 Interacțiunea dintre Convenția de la Haga și dreptul intern – judecător dr. Anca Voiculescu – Tribunalul București
15:30-16:00 Întrebări și răspunsuri – sesiune interactivă
16:00 Închiderea Conferinței


* detalii și inscrieri: tribunalul.bucuresti@just.ro, 021/4083692 – gref. Matei Violeta

Evenimente conexe