259 citiri

Actualitatea gândirii sociale şi juridice eminesciene / 13 iunie 2019, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” în parteneriat cu Institutul de Sociologie organizează dezbaterea

Actualitatea gândirii sociale şi juridice eminesciene

București, Casa Academiei, Sala de Consiliu

13 iunie 2019, 10:00

Comunicări
Ştiinţa dreptului şi misiunea ei în societatea românească
Cuvânt de deschidere
Prof. univ. dr. dr. h. c. MIRCEA DUŢU – Director Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Despotism şi demagogie
Concepţia eminesciană despre semibarbarie ca maladie a societăţilor sud-est europene
mc. AR prof. univ. dr. ILIE BĂDESCU – Director Institutul de Sociologie al Academiei Române

O ştiinţă foarte complicată
Mihai Eminescu şi ştiinţa dreptului între Rudolf von Jhering şi Friedrich Carl von Savigny
Dr. TUDOR AVRIGEANU M.iur.comp. (Bonn) CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Dezbateri
Cuvânt de închidere

Evenimente conexe