1,068 citiri

Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile / 13-17 iulie 2019, Timișoara

Transparency International Romania organizează cursul de formare profesională

Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile

Timișoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Drept, Sala de Conferințe

13-17 iulie 2019

Transparency International Romania organizează în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377, un curs de formare profesională.

Cursul propune o abordare integrată a dreptului fundamental, accesul la justiţie din perspectiva normelor internaţionale şi europene, a normelor dreptului constituţional, a legislaţiei subsecvente în domeniul drepturilor omului, a jurisprudenţei CEDO, precum şi a Curţii Constituţionale, cu predilecţie în cazul grupurilor vulnerabile.

Tematica
• Caracterul universal al drepturilor omului – evoluţie istorică şi constituţională
• Accesul la justiţie – principiu constituţional fundamental
• Cadrul normativ internaţional, european şi naţional de protecţie juridică a grupurilor vulnerabile, mecanisme de protecţie
• Proceduri şi căi de atac interne şi internaţionale în justiţia protecţiei drepturilor omului
• Justiţia – instrument de aplicare a dreptului versus mediator între stat şi societate
• Jurisprudenţă CEDO

Formatorul
Sesiunea de formare care se va desfășura la nivelul partenerului P1-UVT va fi susținută de conf. univ. dr. Camelia Olteanu, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Brașov.

Participarea este gratuită.

Cursul este oferit persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, personalului din sistemul judiciar şi administraţie, în special persoanelor care doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele cu privire la justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, particularităţi ale grupurilor vulnerabile.

Pentru mai multe informaţii și pentru înscrieri, la dispoziția celor interesați stă asistentul de proiect al partenerului P1-UVT – Violeta Stratan, email: violeta.stratan@e-uvt.ro, nr. tel: 0729948924.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019.
Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la justiție pentru cetățenii, în special pentru cei aparținând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrația publică și sistemul judiciar, prin crearea și operaționalizarea unei rețele de centre de documentare și asistență.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Consultant informare Partener P1-UVT: dr. Dan-Adrian Cărămidariu.

Evenimente conexe