962 citiri

[ Cum a fost ] Cartea funciară în context european. Perspective în dreptul național și comparat / 31 mai 2019, Cluj-Napoca

Cum a fost

Conferința internațională de carte funciară Camil Negrea: „Cartea funciară în context european. Perspective în dreptul național și comparat” a reunit, la Cluj, practicieni cu experiență (notari publici, registratori de carte de funciară, judecători, avocați), precum și teoreticieni recunoscuți în acest domeniu.

Evenimentul, organizat de Departamentul de drept privat din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Institutul Notarial Român și Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea avocaților – centrul teritorial Cluj, pe data de 31 mai 2019, a avut o tematică actuală și extrem de aplicată. Este vorba despre reflectarea elementelor de noutate în materie de carte funciară, a evoluțiilor la nivel european și din țări cu o îndelungată tradiție în materie de carte funciară (Austria și Germania), precum și a problemelor, provocărilor și dificultăților actuale în acest domeniu. Au fost dezbătute teme de interes pentru participanți: notarea posesiei în cartea funciară, intabularea dreptului de proprietate în temeiul accesiunii imobiliare, notarea în cartea funciară a pactului comisoriu, a declarației de rezoluțiune sau de reziliere, etc.

Încrederea în cartea funciară nu poate fi disociată de actele notarilor publici, care asigură prin activitatea desfășurată predictibilitatea, încrederea și siguranța circuitului civil, național și transfrontalier.

Dumitru Viorel Mănescu, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România: „Ca notar public, dar și ca președinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici, organizație reprezentativă a profesiei notariale, sunt total implicat, alături de colegii notari din toată țara, în implementarea legislației comunitare în domeniile noastre de competență, prin cooperarea consolidată cu notariatele din statele membre ale Uniunii Europene. În activitatea noastră curentă, suntem angajați în rezolvarea cazurilor cu implicații transfrontaliere, tot mai numeroase în condițiile creșterii mobilității cetățenilor români în Europa și a liberei circulații a capitalurilor, mărfurilor și serviciilor în cadrul Pieței Unice a Uniunii Europene. Din această perspectivă notarilor publici le revine un rol important în realizarea publicității imobiliare a actelor, faptelor și a raporturilor juridice care au legătură cu terenurile și construcțiile, în temeiul atribuțiilor conferite prin lege, atribuții care cuprind și obligativitatea de a solicita oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, în numele părților, îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară a actelor juridice notariale.”

Organizatorii și-au propus ca obiectiv stimularea unui dialog real între participanți și lectori, urmărind prezentarea și dezbaterea unor spețe practice, cu incidență directă în activitatea profesioniștilor din domeniul dreptului, inclusiv aspecte critice legate de practica instanțelor în acest domeniu. Interesul și implicarea celor prezenți au demonstrat pe deplin realizarea obiectivului propus, evenimentul fiind perceput ca un instrument profesional util, o formă prietenoasă de dialog între notarii, judecătorii, registratorii de carte funciară prezenți la eveniment.

Evenimente conexe