1,539 citiri

Perspective juridice asupra Internetului. Evoluția dreptului prin tehnologie (ed. 3) / 26 octombrie 2019, Iași

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Informatică, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Iași și Editura Wolters Kluwer România organizează conferința

Perspective juridice asupra Internetului. Evoluția dreptului prin tehnologie (ed. 3)

Iași

26 octombrie 2019, 9:00

Evoluția tehnologiei are un ritm atât de rapid, încât apar noi și diversificate provocări pentru lumea dreptului, care așteaptă soluții. Atitudinea de expectativă adoptată de juriști, până acum, nu apare ca fiind una eficientă. Poate a venit timpul pentru o altă abordare: în loc să aștepte apariția problemelor juridice legate de multiplele implicații ale Internetului în lumea dreptului și apoi să se gândească la soluții, să anticipeze, să previzualizeze soluții la probleme care nu există încă.

La cea de a III-a ediție a conferinței „Perspective juridice asupra Internetului. Evoluția dreptului prin tehnologie”, care va avea loc pe data de 26 octombrie 2019, vă invităm la o dezbatere a implicațiilor Internetului în drept dintr-o optică nouă. Juriștii, cu ajutorul colegilor lor informaticieni, ar putea încerca să identifice metamorfoza instituțiilor tradiționale ale dreptului prin includerea unei variante, Internetul.

Conferința se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor și practicienilor, precum și informaticienilor preocupați de latura juridică a muncii lor, reprezentând o oportunitate pentru dezbateri și pentru identificarea unor idei de rezolvare a complicatelor conexiuni interdisciplinare determinate de utilizarea Internetului.

Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Pot fi abordate subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca lucrările elaborate să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale Hein Online și CEEOL.

Următoarele subiecte reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația online, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale, inteligența artificială, ș.a.

Înscrierea la conferinţă
Fiecare participant la conferinţă se poate înscrie cu o singură lucrare.
Termenul pentru înscrierea la conferință este 1 octombrie 2019.

Evenimente conexe