991 citiri

Seminar practic pe tema contenciosului administrativ / 17-18 iulie 2019, Timișoara

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara organizează

Seminar practic pe tema contenciosului administrativ

Timișoara

17-18 iulie 2019

Seminarul va fi susţinut de conf. univ. dr. Cristian CLIPA, specialist în drept administrativ și consulant de drept public și contencios administrativ în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie și justiţie” (Cod SIPOCA/My smis: 377/111830) al cărui lider de parteneriat este Asociaţia Română pentru Transparenţă, București.

Tematica aferentă seminarului
Miercuri, 17 iulie 2019: Recursurile administrative – instrumente alternative de soluţionare a litigiilor născute din activitatea administraţiei publice
Joi, 18 iulie 2019: Partajul de competenţă în soluţionarea litigiilor născute din activitatea administraţiei publice, realizat între instanţele de contencios administrativ, instanţele de drept comun, jurisdicţiile speciale administrative și instanţele arbitrale

Seminarul este cu titlu gratuit și se adresează în special personalului din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar și personalului din instituţii ale administraţiei publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar. Seminarul va avea o durată de 8 ore în fiecare dintre cele două zile în care se organizează.

Programul detaliat al evenimentului vă va fi transmis în timp util.

Pentru informaţii suplimentare, precum și pentru obţinerea documentelor necesare înscrierii, vă rugăm să contactaţi: lect. dr. Violeta Stratan (Asistent de proiect partener P1- UVT), tel: 0729948924, e-mail: violeta.stratan@e-uvt.ro.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania) în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş- Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Coordonator de proiect partener P1-UVT, Conf.univ.dr. Florentina Olimpia Muţiu
Consultant informare partener P1-UVT: asist. dr. Dan Adrian Cărămidariu.

Evenimente conexe