Zilele Baroului Cluj 2019 – Centenarul Baroului Cluj / 30-31 mai 2019, Cluj-Napoca

Baroul Cluj organizează

Zilele Baroului Cluj 2019 – Centenarul Baroului Cluj

– Dreptul la viață privată – aspecte contemporane –
– Cartea funciară în context european. O privire comparată asupra cărții funciare –

Cluj-Napoca

30-31 mai 2019, 9:00-18:30

Partener media: JURIDICE.ro

 

Pe 5 iulie 1919, la Cluj s-a constituit primul barou avocațial român din Transilvania.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la acest moment istoric, Baroul Cluj va organiza, în perioada 30-31 mai 2019, două conferințe profesionale, cu sprijinul INPPA – Centrul teritorial Cluj și al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai.

Joi, 30 mai 2019 (9:00-18:30), în sala Eden a Complexului “SunGarden Golf & Spa Resort” – strada Poiana Cerbului, 1000, se va desfășura conferința internațională Dreptul la viață privată – aspecte contemporane.

Vineri, 31 mai 2019 (9:00-18:30), în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai – strada Universității, nr. 7-9, Cluj-Napoca, și în sala 105 a Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai – strada Avram Iancu, nr. 11, Cluj-Napoca, se va desfășura conferința internațională Cartea funciară în context european. O privire comparată asupra cărții funciare.

Vor susține prezentări judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului, ai Curții Constituționale a României, ai instanțelor naționale, profesori de la prestigioase universități europene, de la Facultatea de Drept a Universității din București, de la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai și colegi avocați.


Dreptul la viață privată – aspecte contemporane

Cluj-Napoca, Complexul „SunGarden Golf & Spa Resort”, sala Eden

30 mai 2019, 9:00-18:30

Programul
9:00-10:00 Înregistrarea participanților
10:00-10:30 Deschiderea conferinței
Av. Flavia Ioana MAIER, Decanul Baroului Cluj
Av. dr. Stanca Ioana GIDRO, Directorul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Cluj
Av. dr. Gheorghe FLOREA, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România
Av. Mirel IONESCU
10:30-11:00 Coffee-break

PANEL I – Moderator: Prof. univ. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
11:00-11:30 Jud. dr. Iulia Antoanella MOTOC, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
The right to private life and bioethics
11:30-12:00 Jud. dr. Georges RAVARANI, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
L’article 8 et l’adoption
12:00-12:30 Jud. dr. Paul LEMMENS, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
The relationship between the right to private life and the right to self-determination
12:30-14:00 Masa de prânz

PANEL II – Moderator: Prof. univ. dr. Silviu ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara
14:00-14:30 Jud. Jolien SCHUKKING, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
The right to private life in a digital era
14:30-15:00 Jud. Carlo RANZONI, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
The right of children to be heard in domestic proceedings
15:00-15:30 Jud. dr. Peter PACZOLAY, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Article 8 and migration
15:30-16:00 Coffee-break

PANEL III – Moderator: Conf. dr. Șerban DIACONESCU, Prodecanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
16:00-16:30 Jud. dr. Mircea Ștefan MINEA, Curtea Constituțională a României
Unele aspecte ale soluționării conflictelor juridice de natură constituțională
16:30-17:00 Jud. dr. Mihail UDROIU, Curtea de Apel Oradea
Cinci probleme fundamentale pentru înțelegerea sancțiunilor procedurale incidente în legătură cu actele având funcție probatorie
17:00-17:30 Conf. univ. dr. Radu CHIRIȚĂ, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Supravegherea tehnică în masă și inviolabilitatea vieții private
17:30-18:30 Dezbateri. Concluzii. Închiderea conferinței


Cartea funciară în context european. O privire comparată asupra cărții funciare

Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”

31 mai 2019, 9:00-18:30

Programul
9:00-9:30 Primirea participanților
9:30-10:00 Deschiderea conferinței
Prof. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Cuvânt din partea dlui Dumitru Viorel MĂNESCU, Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România
Radu Codruț ȘTEFĂNESCU, Președinte Director General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Conf. dr. Dan Andrei POPESCU, Directorul Departamentului de Drept Privat al Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, coordonatorul conferinței

I. SECȚIUNEA ÎN LIMBA GERMANĂ
Aula Magna – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

PANEL I – Moderator: Conf. dr. Dan Andrei POPESCU
Prof. dr. dr. hc mult. Christian von BAR
Cartea funciară europeană / Europäische Grundstücksregister
10:45-11:30 Prof. dr. Georg KODEK, Univ. din Viena
Cartea funciară din perspectivă austriacă. Bilanț și perspective / Das Grundbuch aus österreichischer Sicht – Bestandsaufnahme und Perspektiven
11:30-11:45 Pauză de cafea

PANEL II – Moderator: Conf. dr. Dan Andrei POPESCU
11:45-12:30 Prof. dr. Oliver REMIEN, Univ. din Würzburg
Iluzie și realitate în dreptul privat european / Illusion und Realität eines europäischen Privatrechts
12:30-13:00 Conf. dr. Christian ALUNARU
Aspecte specifice sistemului de carte funciară în România / Besonderheiten des rumänischen Grundbuchssystems
13:00-14:30 Pauză de masă – Piramida, Casa Universitarilor

II. SECȚIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aula Magna – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

PANEL I – Moderator: Conf. dr. Șerban DIACONESCU
14:30-14:50 Prof. dr. Răzvan DINCĂ
Transferul contractual al drepturilor reale potrivit codului român în vigoare. Între consensualism și separație
14:50-15:10 Prof. dr. Dan CHIRICĂ
Aspecte practice privind înscrierea dreptului de proprietate în temeiul accesiunii imobiliare
15:10-15:30 Prof. dr. Marian NICOLAE
Notarea pactului comisoriu și a declarației de rezoluțiune sau reziliere în cartea funciară
15:30-15:50 Conf. dr. Marius HAROSA
Aspecte legate de procedura de primă înscriere în cartea funciară
15:50-16:10 Lect. dr. Andrea-Annamaria CHIȘ / Lector dr. Liviu ZIDARU
Aspecte practice privind acțiunile de carte funciară
16:10-16:40 Pauză de cafea

PANEL II – Moderatori: Conf. dr. Marius HAROSA și Lect. dr. Jozsef KOCSIS
16.40-17.00 Prof. dr. Sergiu BĂIEȘ
Reforma publicității imobiliare în Republica Moldova
17:00-17:20 Jud. dr. Ioan Ilieș NEAMȚ
Suprapunerea reală vs. suprapunerea virtuală în sistem de carte funciară. Cauze și remedii
17:20-17:40 Mihai TAUS, Președinte, Asociația Registratorilor de Proprietate din România
Protecția datelor cu caracter personal în contextul publicității imobiliare
17:40-18:00 Asist. dr. Ioana VARGA
Câteva aspecte practice legate de legalitatea actelor de dezmembrare și de aplicabilitatea concretă a dispozițiilor art. 908 alin. (4) C. civ.
18:00-18:20 Av. dr. Șerban MIRCIOIU
Câteva aspecte practice privind executarea silită și cartea funciară

III. SECȚIUNEA ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Sala 105, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Panel I – Moderator: Conf. dr. Felicia ROȘIORU
14:30-15:00 Lect. dr. Juanita GOICOVICI
Perspective asupra opozabilității drepturilor precontractuale de preempțiune în cadrul sistemului de înregistrare a publicității imobiliare / Perspectives on the enforceability of pre-contractual rights of first refusal under the immovable property registration system
15:00-15:30 Conf. dr. Dan A. POPESCU
Cartea funciară și dreptul internațional privat / Land Registry and Private International Law
15:30-16:00 Dr. Ioana OLARU, Formator INR, notar public, Ion MARIN, vicepreședinte UNNPR
Dificultăți practice în legătură cu înregistrarea Certificatelor Europene de Moștenitor în Registrele Naționale de Carte funciară / Practical difficulties related to the registration of European Certificates of Succession (ECS) in National Land Registers
16:00-16:30 Pauză de cafea

Panel II – Moderator: Conf. dr. Felicia ROȘIORU
16:30-17:00 Lect. dr. Adina BUCIUMAN
Înregistrarea posesiei în cartea funciară / Possession registration in the Land Book
17:00-17:30 Lect. dr. Mihai DAVID
Publicitatea drepturilor subiective: abordări multiple cu privire la cunoaștere și relevanța ei pentru opozabilitate față de terți din perspectiva diferitelor sisteme de drept civil / Publication of rights: different approaches to knowledge and its relevance to third-party effectiveness within European Civil law systems
17:30-18:00 Dezbateri finale. Cuvânt de închidere și mulțumire
Conf. dr. Dan A. POPESCU, coordonatorul conferinței


Pentru detalii și înscrieri, vă rugăm să consultați www.baroul-cluj.ro