1,740 citiri

Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României (ed. 24) / 21 octombrie 2019, Iași

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza” organizează

Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României (ed. 24)

– Uniformizarea practicii judiciare în domeniul bancar –

Iași, Facultatea de Drept, Amfiteatrul Paul Demetrescu

21 octombrie 2019, 9:30

Lucrările conferinței vor fi deschise printr-o serie de prelegeri care vizează inițiativele recente de unificare a practicii judiciare naționale în domeniul bancar. La această manifestare vor participa, în calitate de intervenienți, membri ai comunității academice, magistrați, precum și specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit sau societăți de avocatură.

Programul conferinței este structurat astfel:
Deschiderea lucrărilor colocviului
Alexandru Păunescu, Directorul Direcţiei Juridice, Banca Naţională a României
Conf. univ. Septimiu Panainte, Decanul Facultății de Drept, Universitatea ”Alexandru loan Cuza” din Iași

Sesiunea I
Alexandru Nicolae Păunescu, Director, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României
Prezentare generală

Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara
O lectură caritabilă a hotărârii CJUE în cauza Kiss c. CIB Bank

Daniel Nicolăescu, Director, Departamentul Juridic, Raiffeisen Bank
Rolul instanței naționale în aplicarea art. 6 al Directivei 93/13/CEE a Consiliului (De ce România e diferită de Ungaria și Polonia?)

Nicolae Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Particularități ale contestației la executare în cazul în care executarea este declanșată în temeiul unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit bancar

Gabriel Marin, Șef serviciu Litigii, Departamentul Juridic, BRD – G. S. G.
Nevoia unificării practicii judiciare în ceea ce privește comisioanele de întocmire/analiză și de gestionare/administrare a creditului

Cristian Paziuc, Asist. univ. dr., Faculateta de Drept, Universitatea București
Problema prescripției acțiunii în restituirea prestațiilor efectuate în temeiul unor clauze ineficace din contractele de credit încheiate cu consumatorii

Sesiunea a II-a
Mihaela Maxim, Managing Associate, Țuca, Zbârcea&Asociații
Dobânda penalizatoare în contractele de credit – care sunt limitele în care se pot include în contractele de credit clauze privind dobânzile penalizatoare?

Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Garanțiile personale în procedura insolvenței: perspectiva creditorului bancar

Ioana Regenbogen, Director, Departamentul Juridic, ING Bank
Recursuri în interesul legii promovate în 2019 în chestiuni de drept de interes pentru sectorul financiar-bancar

Cristina Gavrilescu, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru loan Cuza” din Iași
Tendințe de unificare a practicii judiciare în materia prescriptibilității cererilor privind contestarea unor clauze ce fac obiectul convențiilor de credit

Alina-Gianina Prelipcean, Judecător, Curtea de Apel Iași
Privire asupra hotărârii din 5 iunie 2019 a CJUE în cauza C 38/17 – GT c. HS

Evenimente conexe