Noile tehnologii, consecințe asupra raportului de muncă / 11-12 octombrie 2019, Sibiu

Facultatea de Drept Sibiu organizează conferinţa internaţională de dreptul muncii

Noile tehnologii, consecințe asupra raportului de muncă

Sibiu

11-12 octombrie 2019

Teme
Ocrotirea muncii în era digitalizată. Despre necesitatea reevaluării conceptelor de „lucrător” și „subordonare”
Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu
Universitatea București, Facultatea de Drept, Asociația ”Societatea de Dreptul Muncii și Securitate Socială”: Președinte de Onoare

Dimensiuni de drept internaţional privat ale pieţei muncii
Conf. univ. dr. Radu Bogdan Bobei
Universitatea din București, Facultatea de Drept

Platformele digitale și dreptul muncii: noi provocări și perspective
Dr. Giuseppe Casale
Director adjunct, director Școala de dezvoltare din Torino
Secretar general ISLSSL Centrul internațional de instruire al ILO, Italia

Considerații privind investigarea unor infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă
Lect. univ. dr. Diana Cîrmaciu
Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

Preocupări recente la nivelul UE în legătură cu impactul noilor tehnologii asupra relațiilor de muncă
Dr. Diana-Elena Crumpănă
Ofițer politici și programe europene, DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia

Aspecte de noutate privind mijloacele materiale de probă în contextul noilor tehnologii
Prof. univ. dr. Luminița Elena Dima
Universitatea din București, Facultatea de Drept

Exercițiul drepturilor colective în contextul digitalizării
Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu
Academia de Studii Economice București, Departamentul de drept

Mobbing, bulling și alte forme de hărțuire morală în era digitalizarii
Asist. univ. dr. Alice Dobrinoiu
Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti, Facultatea de Drept
Senior Associate at Magda Volonciu & Associates

Sisteme informatice integrate în structurile de evidența persoanelor și stare civilă
Lect. univ. dr. Andreea Nicoleta Dragomir
Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

Noile tehnologii și dreptul la viață privată a salariatului
Drd. Georgiana Enache
Universitatea București, Facultatea de Drept

Impactul noilor tehnologii asupra pieții muncii din România și Spania
Drd. Ioana Florea
Universitatea ”Titu Maiorescu” București, Facultatea de Drept

Consimțământul în relațiile de muncă
Drd. Alexandru Georgescu
Institutul de Cercetari Juridice, “Andrei Radulescu” al Academiei Romane

Importanța formării profesionale în contextul dezvoltării sistemelor de inteligență artificială (IA)
Conf. univ. dr. Laura Georgescu
Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Drept

Munca prestată prin platforme digitale.Consecințe privind respectarea principiului egalității de tratament.
Conf. univ. dr. Monica Gheorghe
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept

Despre flexibilitatea locului de muncă în epoca digitală. Implicații juridice
Drd. Bogdan Ioniță
Facultatea de Drept, Doctorand Universitatea București

Munca decentă – reflecții asupra raportului de subordonare în cazul telemuncii
Dr. Mădălina Iordache
Universitatea din București, Facultatea de Drept – cadru didactic asociat
SCA Ciulei, Iordache, Morozov, Tulcea

Unele aspecte privind timpul de lucru în contextul tehnologiei actuale
Asist. univ. dr. Luiza Lungu
Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti

Noile tehnologii în relația de muncă: ce contează pentru justiția socială
Prof. univ. dr. Antonio Márquez Prieto-Spania
Universitatea din Malaga,Spania,Facultatea de Drept

Considerații privind răspunderea penală specifică relațiilor de muncă în cazul noilor forme de derulare a raportului de muncă
Conf. univ. dr. Cristian Miheș
Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

Omul și ”noua ordine a muncii” – provocări și perspective
Prof. univ. dr. Claudia-Ana Moarcăș
Universitatea din București, Facultatea de Drept

Implicațiile comportamentului civic asupra raportului de serviciu
Lect. univ. dr. Ana Mocanu-Suciu
Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

Regulamentul intern – între tradiție și modernitate
Conf. univ. dr. Daniela Moțiu
Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Drept

Evoluția conceptului de sănătate și securitate în muncă în contextul noilor tehnologii
Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept

Considerații privind responsabilitatea administratorului unei societăți.
Drd. Adriana Violeta Nistor
Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

Scurte considerații privind impactul noilor tehnologii asupra aplicării Regulamentului 561/2006. Actualitate și perspective
Conf. univ. dr. Lavinia Onica Chipea
Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

Considerații privind alienarea salariatului în industria 4.0.
Conf. univ. dr. Septimiu Panainte
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept

Omul și ”noua ordine a muncii” – provocări și perspective
Lect. univ. dr. Manole Ciprian Popa
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

Noua reglementare a răspunderii administrativ-disciplinare a funcționarilor publici
Conf. univ. dr. Radu Razvan Popescu
Școala Națională de Studii Politice și Administrative București

Tehnologie modernă în litigiile civile: Panaceu sau patul lui Procust?
Prof. univ. dr. Remco (C.H.) van Rhee, Olanda
Universitatea din Maastricht, Olanda

Reprezentarea colectivă a lucrătorilor prin intermediul aplicațiilor mobile
Conf. univ. dr. Felicia Roșioru
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Economia colaborativă a platformelor electronice: noi provocări, noi protecții
Prof. univ. dr. Jean Michel Servais
Profesor invitat al Universității din Gérone, Președintele de Onoare al Societății Internaționale de Drept al Muncii și de Securitate Socială, Fost Director al Biroului Internațional al Muncii, Elveția

Subordonarea unui telelucrător în dreptul muncii din Polonia
Prof. univ. dr. Jakub Stelina
Universitatea din Gdansk, Polonia

Problematica răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate angajatorului
Lect. univ. dr. Radu Florian Gheorghe
Universitatea “AGORA” din Oradea, Facultatea de Drept

Sinteză a jurisprudenței franceze privind atingerile care pot fi aduse vieții private a salariaților prin intermediul noilor tehnologii
Conf. univ. dr. Radu Roxana Cristina
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Discriminarea prin Algoritm
Prof. univ. dr. Charles Szymanski
Vytautas Magnus University, Lituania

Telemunca cadrelor didactice și de cercetare din învățământul superior – în fapt și în drept
Conf. univ. dr. Ana Ștefănescu
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice Sociale și Politice

Utilizarea semnăturii electronice in raporturile de muncă
Lect. univ. dr. Traian Tunsoiu
Universitatea din București, Facultatea de Drept

Protecția datelor cu caracter personal în raporturile de muncă
Prof. univ. dr. Marioara Țichindelean
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
Asociația ”Societatea de Dreptul Muncii și Securitate Socială”: Președinte

Comentarii referitoare la noua reglementare europeană privind transparența condițiilor de muncă
Prof. univ.dr. Ovidiu Ținca
Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept

Consecințele utilizării noilor tehnologii asupra răspunderii reparatorii a subiectelor raporturilor juridice de muncă
Conf. univ. dr. Gabriel Uluitu
Universitatea ”Nicolae Titulescu” din Bucuresti, Facultatea de Drept

Ocrotirea muncii în era digitalizată. Despre necesitatea reevaluării conceptelor de „lucrător” și „subordonare”
Lect. univ. dr. Anamaria Vlăsceanu
Universitatea din București, Facultatea de Drept

Clauze speciale în cadrul contractelor individuale de munca atipice
Prof. univ. dr. Magda Volonciu
Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti, Facultatea de Drept

Parteneri
Academia de Științe Juridice
Asociația ”Societatea de Dreptul Muncii și Securitate Socială”
ADESTE – asociația Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Baroul Sibiu

Evenimente conexe