383 citiri

Transformări ale administrației și dreptului public în spațiul național și european după anul 1989 (ed. 12) / 25 octombrie 2019, București

Societatea Academică de Științe Administrative în parteneriat cu Centrul de Drept Public și Științe Administrative (SNSPA) și Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României organizează conferința anuală

Transformări ale administrației și dreptului public în spațiul național și european după anul 1989 (ed. 12)

București, SNSPA

25 octombrie 2019

Anul 1989 – denumit pe site-ul oficial al Parlamentului European drept Anul miracolelor – a adus eliberarea natiunilor din Estul Europei aflate sub regimul comunist.

Eliberarea a relevat o imagine zugrăvită în culori sumbre a realitătii, care evidentia contrastul dintre cele două părti ale continentului. De la început, statele eliberate în anul 1989 si-au asumat un singur drum, anume acela al democratizării reale, al guvernării eficiente, în care cetătenii devin partenerisi beneficiari ai institutiilor politico-administrative. Această cale, pe care au dorit să meargă de la început cetătenii Europei centrale si de est, a condus spre aderarea la Uniunea Europeană–toate statele care si-au redobândit libertatea în anul 1989 fiind astăzi membre ale spatiului politic si administrativ european.

Dar această cale a însemnat – tot de la început – transformarea completă a cadrului constitutional, juridic, administrativ, economic, social si moral, ceea ce a condus la adoptarea de politici publice adecvate si de noi constitutii, de noi legi ale administratiei publice si în domeniul proprietătii, mediului de afacerietc. Toate aceste politici publice si acte normative noi au creat o altă realitate, mai aproape de modelele societătilor articulate din vestul continentului. Totusi, cetătenii resimt nevoia unei transformări mai profunde a statelor si comunitătilor în care trăiesc, ceea ce obligă decidentii politici si administrativi la o conduită calitativ superioară, în raport cu cele mai ridicate standarde europene.

În orice tară, stiinta este obligată să înteleagă realitătile în care oamenii actionează, să găsească modelele cele mai bune pentru societate si solutii la problemele pe care viata cotidiană nu le poate rezolva.

Pentru a îndeplini aceste scopuri, cercetătorii si universitarii, alături de practicieni, trebuie să se întâlnească în mod constant, să aibă un dialog profund, deschis, în urma căruiasă formuleze idei noi si propuneri pentru îmbunătătirea cadrului politic, administrativ, economic, social si moral al tărilor lor, plecând de la o analiză clară si completă a realitătii.

Prezenta conferință, ajunsă la a XII-a editie, reuneste, în mod tradiþional, specialiști în domeniul dreptului public si al stiintelor administrative – cadre didactice, magistrati, functionari publici – manifestarea constituindu-se într-un for de dezbatere și analiză a noilor direcþii de cercetare în domeniu.

Vom încerca în cadrul conferintei să reflectăm asupra următoarelor aspecte:
· Ce provocări au apărut în domeniul administratiei si dreptului public după anul 1989?
· Care au fost tendintele strategice, normative si jurisprudentiale nationale si europene în domeniul administrativ?
· Care sunt inovatiile în domeniu si ce se poate retine ca exemplu de bună practică administrativă?
· Care sunt tendintele evolutiei în domeniul dreptului public si al stiintelor administrative?
· Care sunt politicile publice adecvate transformărilor produse la nivelul administratiei publice si dreptului public?

:: Agenda


* Pentru detalii și confirmarea participărilor persoana de contact este Marius Vacarelu: marius333vacarelu@gmail.com, +40724956673

Evenimente conexe